סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות
מכללה אקדמית דתית לחינוך, יהדות והוראת מדעים