סטנדר אתר לימודים דתי
המכללה האקדמית לחינוך
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.