סטנדר אתר לימודים דתי
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.