סטנדר אתר לימודים דתי
לחינוך, יהדות והוראת מדעים
בונים עולם ערכי. בשבילך.
המכללה האקדמית לחינוך
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.
המכללה האקדמית הדתית לחינוך
מכללה אקדמית לחינוך ולספורט