סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, יהדות והוראת מדעים
המכללה האקדמית לחינוך
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.
המכללה האקדמית לחינוך