סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, יהדות והוראת מדעים
מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.
המכללה האקדמית לחינוך