סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות
מדרשה לבנות בשילוב לימודים לתואר ראשון בחינוך
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.
המכללה האקדמית לחינוך
המכללה האקדמית הדתית לחינוך