סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.