סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.