סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, הכשרת מורים ומורות
המכללה האקדמית לחינוך
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.