סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, יהדות והוראת מדעים
יחס אישי ברמה אקדמית
קידום השכלה אקדמית לנשים חרדיות - דתיות
מכללה אקדמית חרדית