סטנדר אתר לימודים דתי
מכללה אקדמית דתית לחינוך, יהדות והוראת מדעים
המכללה האקדמית לחינוך
הטוהר שבתואר
מחויבות תורנית, מצוינות אקדמית.
מכללה אקדמית לחינוך ולספורט