סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אולפנת להבה קדומים

אולפנת להבה קדומים

לישוב הארץ בדרך התורה

קטגוריה: אולפנא
מיקום: קדומים
אזור: מרכז
נוסד: תשמ"ב
מס' תלמידות: 800
ראש האולפנא: הגברת שרה אליאש
אפשרות לפנימיה
מגמות לימוד

היחודיות של אולפנת להבה
האולפנא מחנכת לזהות יהודית ושייכות לארץ ישראל, תוך מעורבות מעשית בעם ישראל. האולפנא, מסייעת לכל תלמידה להוציא לפועל את הפוטנציאל האישי המצוי בה מבחינה לימודית, חינוכית וחברתית.
הצוות מתאים תוכנית לימודים לכל בת, החל מעידוד למצטיינות, דרך תגבור תורני למעוניינות וכלה בעזרה לתלמידות מתקשות, במטרה שכל בת תיגש לבגרות מלאה בהצלחה.
האולפנא היא מוסד אזורי שש-שנתי לכיתות ז-י"ב. האולפנא מוגדרת כבית ספר ניסויי משנת תשנ"ז, ומתקיימים בו ניסויים פדגוגיים וחינוכיים חדשניים.
גישה חינוכית
האולפנא שואפת לתת מגוון אפשרויות וביטוי עצמי לכלל האוכלוסייה שבוחרת לגור באזור ושמה דגש על אינטגרציה לימודית ועל תרומה חברתית, התנדבות ומעורבות. המדיניות הזאת נקבעה בתחילת הדרך על-ידי הצוות הגרעיני של המורים שהאמין באינטגרציה והתנגד לסלקטיביות.