סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > ישיבת ההסדר עתניאל

ישיבת ההסדר עתניאל

ישיבת עתניאל

קטגוריה: ישיבת הסדר
מיקום: עתניאל
אזור: דרום
נוסד: תשמ"ז
מס' תלמידים: 360
קהל יעד: בוגרי ישיבות תיכוניות
ראש הישיבה: הרב בני קלמנזון
ראש הישיבה: הרב רא"ם הכהן
מסלולים ותוכניות:
ישיבת הסדר
ישיבה גבוהה
כולל אברכים
שילוב שירות צבאי
שילוב מכון הוראה
שילוב לימודים אקדמיים
תכנית לאברכים
סמיכה לרבנות
תכנית לתלמידי חו"ל
ישיבת עתניאל (ובשמה הרשמי: בית ועד לתורה הר-חברון)
הישיבה קמה במטרה להקים דור חדש של תלמידי חכמים, דור המחובר אל שרשרת הדורות שקדמו לו, ומתוך צינור יניקה זה מברר את דבר ה' המתגלה בכל יום ויום ובכל אדם ואדם, כחלק מכנסת ישראל.
בירור זה נעשה ע"י הקשבה, ענווה ודיון פתוח, בשימת דגש על חיבור התורה הנלמדת לעבודת הנפש של הלומד, ותוך חתירה אינסופית לברור האמת.
קיצור תולדות הישיבה
ישיבת 'בית ועד לתורה הר-חברון' הוקמה בשנת תשמ"ז כ'כולל' ע"י קבוצת אברכים ברובם בוגרי ישיבת הכותל. בראש הכולל עמדו הרב בני קלמנזון והרב עמי עולמי. בשנת תשנ"ב הפך ה'כולל' לישיבת הסדר, ובשנת תשנ"ג הצטרף הרב רא"ם הכהן לראשות הישיבה.

בכ"ד בכסלו תשנ"ה נרצח הרב עמי עולמי ע"י מחבלים בכביש המוביל לחברון. בבית הועד היה חשש שאירוע זה יפיל את רוח הלומדים בישיבה שעוד היתה בראשיתה, ותחושה זו גרמה לדבר הפוך - לרצון עז ופנימי להתפתח ולגדול יותר. וכך, כמו במקרים רבים, גרר האסון בעקבותיו התפתחות וצמיחה: כמות התלמידים בישיבה הלכה וגדלה, ובשנת תש"ס עברה הישיבה למבנה הקבע, בית מדרש גבה קומה ורחב ידים, המשקיף על כל גבעות האזור.

בשנת תשס"ה הוקמה ליד ישיבת ההסדר ישיבה תיכונית - 'ישיבת עתניאל לצעירים', בנשיאותם של ראשי הישיבה. כיום עומד בראשה הרב חברון שילה.

ישיבת ההסדר עתניאל מונה כיום כ-360 תלמידים ואברכים, מתוכם כ-100 תלמידים הנמצאים בשירות פעיל בצה"ל.
אופי הלימוד בבית הועד
מטבע הדברים, קשה להגדיר מוסד חי ורוחני במילים וכותרות, אך ניתן לומר כי הנושאים הבאים נמצאים בלבו ובדרכו של בית המדרש בעתניאל:
- היחס אל הפרט, על כשרונותיו ושאיפותיו, אל מול החברה וצרכיה: מקומו של היחיד אל מול הכלל
- היחסים בין צינור ההשתלשלות מהר סיני לבין דבר ה' המתגלה בכל יום מחדש
- שימוש ב'כלים' השונים הזמינים כיום ללימוד התורה
- חיבור בין מחשבת השכל לבינת הלב

את התשתית של ההתפתחות בלימוד התורה רואה הישיבה בתלמוד התורה בעיון המביא לידי מעשה. בנוסף ללימודי העיון קיימים בישיבה מספר מסלולי לימוד המיועדים בדרך כלל לשכבות הגיל הבוגרות יותר:
כולל הלכה ולימודי סמיכה לרבנות: לימוד ההלכה נעשה באופן עיוני, תוך חיבור לשורשי ההלכה בפסוקים ובמדרשים.
תוכנית לימודי מחשבה בעיון: תוכנית מיוחדת הכוללת לימוד מקיף ומעמיק של תורת הסוד והחסידות, תוך עבודה אישית של התבוננות והפנמה.
לימודים לתעודת הוראה ול-B.ed: מסלול אקדמי בשיתוף מכללת הרצוג להכשרת מורים, המקנה ללומד תעודת הוראה במקצועות הקודש ותואר ראשון בחינוך.