סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכינת קשת יהודה

מכינת קשת יהודה

מכינה קדם צבאית

קטגוריה: מכינה קדם צבאית
מיקום: קשת
אזור: צפון
נוסד: תשנ"ב
ראש המכינה: הרב יעקב פינגנבוים
מסלולים ותוכניות:
מכינה קדם צבאית
שילוב שירות צבאי
היחודיות שלנו
המכינה שואפת לטפח צעירים בעלי אמונה עמוקה, החיים חיי תורה ומצוות, קשורים לאומה ולארצה ובעלי גישה ממלכתית למדינת-ישראל ולמוסדותיה, כדי שיהיו מוכנים להתמודד היטב עם האווירה בצבא ובחברה.
המכינה קולטת ומכשירה חניכים מוכשרים השואפים לשירות משמעותי בצבא, לחיים של תרומה ושליחות, חניכים בעלי אחריות ורצון להשפיע על אופיין של המדינה והחברה.
צוות המכינה
ראש המכינה: הרב יעקב פינגנבוים.
צוות הרמ"ים: הרב עמוס בדש, הרב יהושע ואן-דייק, הרב שמואל פריינטה, הרב אילן פרלמן, הרב אריאל טבק.
אופי הלימוד
מסגרת חינוכית-לימודית של שנה עד שנה וחצי, המוקדשת בעיקר ללימודי קודש ואמונה לאור תורת מרן הרב קוק זצ"ל. רוב הלימוד נערך במסגרת שיעורים ובקבוצות לימוד, ומיעוטו בלימוד עצמי בחברותא. מושם דגש על הפיתוח והגיבוש של האישיות הפרטית מתוך הזדהות לאומית עמוקה.