סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > שערי הלכה ומשפט

שערי הלכה ומשפט

המרכז ללימודים תורניים גבוהים

קטגוריה: הכשרה מקצועית ולימודי תעודה
מיקום: ירושלים
אופי המוסד: חרדי
קהל יעד: גברים בלבד
אזור: ירושלים
ראש המכון: הרה"ג יצחק אופיר מלכא שליט"א
מסלולים ותוכניות:
קורסים ולימודי תעודה לגברים
קורסים ולימודי תעודה לגברים

טוענים רבניים

הסמכה לרבנות

סופר סת"ם

שערי הלכה ומשפט
שערי הלכה ומשפט

המרכז ללימודים תורניים גבוהים

בית דין ובית הוראה בנשיאות הרה"ג יצחק אופיר מלכא שליט"א

שערי הלכה ומשפט הינו עמותה רשומה ומלכ"ר אשר מטרותיה הן להוות בית הוראה ייחודי
הבא לתת מענה לסוגיות הלכתיות אקטואליות.

כמו כן, כחלק ממטרות העמותה עוסק בית הדין בהכשרה בתחומים תורניים על מנת
להרים קרנה של תורה ולהעניק לבני תורה את האפשרות ללימודים בתחומים תורניים,
בצורה מרוכזת, ועל ידי ת"ח מובהקים, ולקבל הדרכה מעשית לידיעה טובה ומועילה
בנושאים הלכתיים שונים.
תחומי הלימוד
בשערי הלכה ומשפט מוכשרים רבנים ודיינים על ידי הכנה יסודית לבחינות לקראת הסמכה
ברבנות הראשית לישראל. במרכז מתקיימים תכניות הכשרה של רבני שכונה, רבני ערים,
טוענים רבניים ודיינים, מדריכי חתנים, ותיאולוגיה – הסברה יהודית.

המרכז גם מכשיר רבנים מוסמכים, להשיב על שאלות הלכתיות במסלולי לימודים בשם
"רבנים משיבים" לשם כך ולצורך הפרקטיקה של הלומדים ולצורך זיכוי הרבים, המרכז
מקיים בית הוראה בשם "שערי הלכה" בנשיאותו של הרה"ג אופיר מלכא שליט"א.
בבית ההוראה כ 40 רבנים תלמידי חכמים מתנדבים לענות על שאלות הלכתיות של הציבור
למשך כל שעות היממה לפי סדר ושיבוץ קבוע מראש.