סטנדר אתר לימודים דתי
ספריית המקצועות > יהדות ושרותי דת > שוחט ובודק

שוחט

 

שוחט ובודק

תיאור המקצוע


מקצוע השוחט הנקרא גם 'שוחט ובודק' (בקיצור שו"ב), הוא אחד המקצועות המסורתיים של היהדות. תפקידו של השו"ב לשחוט עוף או בהמה דקה או גסה, לצורך אכילה, ואחר כך לבדוק אם השחיטה בוצעה כראוי, על-פי ההלכה.

כיום בארץ, אין כמעט שחיטה פרטית. השחיטה מתבצעת באופן מסודר בבתי מטבחיים מודרניים ובפיקוח וטרינר. השוחט עובד כחלק מקו ייצור, בו מגישים לו את בעלי החיים הנשחטים בזה אחר זה, והוא רק 'מוליך ומביא' את סכין השחיטה על צוואר הנשחט במקום הראוי על פי ההלכה.
את שאר המלאכה, כולל מריטת הנוצות, המליחה וההדחה - מבצעות מכונות באופן אוטומטי.

ישנם הבדלים ברמות הכשרות בין בתי המטבחיים השונים, שנעוצים בעיקר בכמות השחיטות שמבצע השוחט בדקה, ובסוגי הבדיקות שנערכות לנשחטים לאחר השחיטה. ככל ששוחטים פחות, ניתן להקפיד יותר ולבדוק יותר את סכין השחיטה.

למי זה מתאים?


השוחט צריך להיות ירא שמיים, בעל ידע הלכתי מוצק בהלכות השחיטה, ויכולת להפסיק חיים של בעל-חיים, ולעמוד מול מראה הדם הנשפך ממנו.
הגמרא במסכת שבת (דף קנ"ו עמוד א') אומרת: "האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא. א"ר אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא" (תרגום ענייני: מי שנולד במזל מאדים יהיה אדם שופך דמים. רב אשי אומר שהוא יכול להיות מקיז דם, גנב, שוחט או מוהל).

תעסוקה במקצוע


מספר מעסיקים:
בישראל כ-20 בתי מטבחיים (משחטות) גדולים.
מספר מועסקים:
כ-200 שוחטי עופות, כ-100 שוחטי בהמות.
גופים מפקחים על הענף:
הרבנות הראשית לישראל.

לימודי הסמכה - שוחט ובודק 

איך רוכשים את המקצוע?
ללימוד השחיטה שני חלקים: עיוני ומעשי.
ניתן ללמוד במספר מכונים מקצועיים את החלק העיוני והחלק המעשי. בתום הלימודים נערכת בחינה, ועל התלמיד לשחוט מספר פעמים לפני רבו. אם הרב מצא שהתלמיד בקי ויודע וראוי לשחוט, הוא נותן לו תעודת שחיטה.

איזה תעודות יש בתחום?
תעודת הסמכה לשחיטת עופות בלבד, ותעודת הסמכה לשחיטת בהמה דקה וגסה, דהיינו: כבשים, עזים ובקר. ניתן ע"י המוסד שמלמד את הקורס.

תוכן הלימודים:
הלימוד העיוני כולל את הלכות שחיטה, כיסוי הדם, הלכות טריפות, העמדת הסכין ועוד.
בלימוד המעשי לומד השוחט כיצד להעמיד את הסכין, כיצד להכין את העוף או הבהמה לשחיטה, כיצד לאחוז בהם ובסכין, היכן המיקום המדויק בצוואר הנכון לשחיטה, כיצד לשחוט, כיצד לבדוק אם נשחטו שני הסימנים היינו: קנה הנשימה והוושט, כיצד לבדוק צומת הגידין בעוף, כיצד לפתוח חזה בהמה ולבדוק אם אין נקב או סרכות מטריפות בריאה, את אופן זיהוי החלב האסור באכילה ועוד.
האם דורש התמחות (סטאז')?
לא, במהלך הלימודים יש תרגולים מעשיים.

חיפוש לימודים


מוסדות שבהם אפשר ללמוד את המקצוע:
 
מקצועות נוספים בתחום - לימודי יהדות ושירותי דת:

משגיח כשרות
מוהל
סופר סת"ם