סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > "קדם" - בית מדרש לתורה ועבודה

"קדם" - בית מדרש לתורה ועבודה

שדה אליהו

קצת על "קדם"
לימוד תורה
בבית המדרש ישנם לא מעט שיעורי תורה, ומנגד, ישנם סדרים ללימוד עצמי.
מטרת בית המדרש אינה "לחלק דגים", כי אם "ללמד לדוג".
בוגר בית המדרש הינו צעיר אשר יוצא לחיים עם טעם טוב מלימוד התורה, בבחינת "טעמו וראו כי טוב", יחד עם יכולת ללמוד תורה בחיים עצמם, תוך כדי בירור המקצוע וה"אות" שלו בתורה.

דרכו של ראש בית המדרש בלימוד העיון היא דרכה של "תורת ארץ ישראל" (להרחבה ניתן לעיין באתר ישיבת ההסדר במעלות).

בנוסף, מתקיימים בבית המדרש שיעורי תנ"ך, אמונה, חסידות, הלכה, עיון תפילה, אגדות חז"ל, קריאה בתורה בדרכו של מניטו (הרב יהודה ליאון אשכנזי) ואף תולדות עם ישראל.
עבודת אדמה
לעבודת האדמה בבית המדרש כמה היבטים:

א. עבודת ה'
כאשר ה' אומר לאברם ללכת אל הארץ אשר יראהו, אברם יוצא לדרך, אך לא כתוב במפורש שה' אומר לו לאן ללכת. אברם עצמו בוחר בארץ, ולאחר מכן ה' מאשר את בחירתו. מדוע בחר אם כן אברם בארץ? מסביר המדרש: בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים, אמר - הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת.כיוון שהגיע לסולמה של צור ראה אותם עסוקים בניכוש בשעת הניכוש, בעידור בשעת העידור. אמר - הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקב"ה – "לך אתן את הארץ הזאת". (ב"ר לט,ח).
בארץ ישראל יש התאמה בין העבודה החקלאית וזמניה, לבין עבודת ה', לכן נבחרה הארץ, ולכן מצווה ליישבה.וכך כותב הראי"ה קוק במידות הראי"ה, מידת הגאוה:
האוהב את ארץ-ישראל באמת יזכה לשנא את הגאווה.

ב. משל לעבודת הנפש
העבודה החקלאית היא משל גדול לעבודת הנפש, ומצאנו בדברי חז"ל דימויים רבים לעבודת ה' מתחום החקלאות.

ג. "ניסוי כלים" לשילוב תורה בחיים
העבודה החקלאית הינה אתגר אישי בפני עצמו, והשילוב בין עבודת האדמה ולימוד התורה הינו "ניסוי כלים" חשוב ביחס לשילוב של לימוד תורה בחיים עצמם, שהם סוחפים ומלאים עיסוקים ואתגרים.

ד. כיסוי החברות בבית המדרש
עבודת האדמה מכסה את עלות החברות בבית המדרש (ואף נשאר עודף של כמה מאות שקלים בכל חודש לחבר). חברי בית המדרש מקיימים את עצמם בעמל כפיהם, ובכך ממשיכים את דרכם של תנאים רבים אשר התפרנסו מיגיע כפיהם ובמקביל למדו תורה, וידועים דברי רבן גמליאל: "וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון".

ה. התחייבות לפרק זמן
בעידן של קיצורי דרך, שבו התחייבות הינה לפעמים אתגר, מתחייבים חברי בית המדרש לתקופה של 6 חודשים לפחות.
עבודת ה' בחבורה – "בסוד ישרים ועדה"
עבודת ה' הנו תחום שיש ללמדו הן מהכתובים, והן מהחיים עצמם.
חברי בית המדרש לוקחים חלק ב"וועד עבודת המידות" בו הלמידה היא מניסיון החברים, ובו אף מתרגלים לעומק את התכנים באופן דינאמי.

ב"וועד" זה, ניתן לומר שכלל החברים הם בבחינת "אור מקיף" של כל חבר בודד כשלעצמו וכך יכול כל חבר ללקט לעצמו תובנות מהסובב אותו,
הן ממה שהוא פוגש כלפי עצמו, והן כלפי מה שהוא פוגש כלפי החבורה בינה לבינה

בנוסף, החברים מלמדים את עצמם (בכל שבוע חבר אחר) דרכים בעבודת ה' ובלימוד תורה.
עבודת הכרם בעונה זו - גיזום במטע הרימונים.

חדש בשדה- הגשמים-ברכה, והחבר'ה-מעשבים, כן ירבו.

בגן הירקות של מריו- תירס, חסות, עגבניות, תפוחי אדמה ועוד שאר ירקות...

בוא להתחבר לאדמה- ולאדם (שבך).