סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > היחידה ללימודי תעודה, גבעת ושינגטון

היחידה ללימודי תעודה, גבעת ושינגטון

יחס אישי ברמה אקדמית

גישור
מטרות הקורס:


1. רכישת מיומנויות והקנית כלי עבודה ישימים ומקצועיים לניהול משא ומתן וקונפליקטים.
2. הבנה והפנמה של הגישור ככלי ניהולי וכדרך חיים.
3. חיזוק המודעות להשלכות החברתיות והלאומיות של הגישור בישראל.
4. פיתוח מודעות והנחלת נקודת התייחסות שונה לתחום הקונפליקטים.
5. חשיפת המשתתפים לפוטנציאל העמוק הטמון בגישור.
6. שיפור ביצועים והעצמת המשתתפים ביכולות בינאישיות.
7. הכשרת והסמכת מגשרים מקצועיים

נושאי לימוד מרכזיים:
1. מבוא לגישור
2. שלב ההכנה
3. השלמת הכנה ושלב הפתיחה
4. שלב זיהוי נושאים וצרכים
5. שלבי ההגדרה המחודשת והמו"מ.
6. שלבי המו"מ וההסכם
7. התמודדות עם מכשולים
8. מקום המגשר מזוויות שונות.
תעודה:
הקורס מעניק תעודה מטעם מרכז גומא, ונערך בהתאם לתכנית ועדת גדות.

* למידע נוסף ניתן לפנות לאתר הנהלת בתי המשפט: www.court.gov.il

היקף הקורס:
60 שעות סה"כ. 10 מפגשים- כל מפגש 6 ש"ש.
עלות:
2750 ₪ +250 ₪ דמי רישום
פרטים נוספים:

תאריך פתיחה: 01/11/10
ימים ושעות: יום ג 16:00-21:00
צלצלו עכשיו ליחידה
ללימודי תעודה
גבעת וושינגטון:
073-7576125