סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מבח"ר - מכללת בני ברק האקדמית

מבח"ר - מכללת בני ברק האקדמית

מכללה אקדמית חרדית

עבודה סוציאלית
תנאי הקבלה
תעודת בגרות / מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי
ראיון אישי + ועדת קבלה
מעל גיל 20 בלבד.
מועמדים עם לימודים קודמים
מועמדים בעלי תואר ב"א מתחום אחר יתקבלו בתנאי שממוצע ציוניהם הוא 80 ומעלה ולאחר ראיון אישי
למתקבלים עם לימודים קודמים ישלח אישור בכתב המאפשר פטור מקורס/ים אשר יוכרו לו. רק אישור למתקבלים החתום ע"י ראש תכנית ב"א מחייב את בית-הספר. בקשות להכרות אלו יש להפנות לראש תוכנית ב"א בכתב בצרוף גיליון ציונים וסילבוסים רלוונטיים.
תאריך פתיחה
פעם בשנה בסמסטר א'.
מטרת הלימודים
מטרתה העיקרית של תוכנית הב"א היא הכשרת עובדים סוציאליים, תוך שימת דגש על פיתוח מודעות עצמית ואמפטיה כלפי בעיות חברתיות, הקניית בסיס תאורטי ביחס להקשרים פסיכוסוציאליים ותרבותיים של התנהגות.
רכישה של מיומנויות במגוון טכניקות התערבות ופתרון בעיות ובאיתור ומימוש כוחות גלויים ופוטנציאליים, וכן בדילמות אתיות וערכיות של המקצוע.
עלויות
דמי הרשמה למבח"ר- 600₪
ערכת הרשמה לאוניברסיטה- 100 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 350 ₪
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪ לשנה. (לא כולל קורסי אנגלית)
מבנה הלימודים
משך הלימודים שלוש שנים. 4 ימי לימוד בשבוע.

לימודים עיוניים
במהלך שלוש השנים מתקיים רצף בלימודים תיאורטיים, בפרקטיקה ובמחקר.

שנה ראשונה
התוכנית מורכבת כולה מקורסי חובה וכוללת: יסודות העבודה הסוציאלית, מבואות במדעי החברה וההתנהגות, מחשב ומבוא לסטטיסטיקה (ראה מערכת השעורים).

שנה שניה
התוכנית מורכבת כולה מקורסי חובה וכוללת: ידע בסיסי תיאורטי ומעשי בתחום הפרטני,
הקבוצתי, והקהילתי ושיטת מחקר (ראה מערכת השעורים).
שנה שלישית
התכנית מורכבת מקורסי חובה ובחירה וכוללת: לימודים תיאורטיים ומעשיים המתמקדים באחת ממערכות השירותים החברתיים להלן:
רווחת המשפחה: לדוגמא שירותים לילדים, לנוער, לזקנים ולמשפחה.
תקון: לדוגמא שירותי מבחן, בתי-סוהר.
בריאות חברתית: לדוגמא, בתי חולים, מרכזי גמילה.
ארגון וקהילה: לדוגמא מתנ"סים.

כמו כן מתקיים סמינר מחקר שנתי בנושאי עבודה סוציאלית.
לימודי שדה
בשנת הלימודים הראשונה משתתף התלמיד בתכנית קדם לימודי שדה הכוללת: סיורים ותצפיות על עובדים סוציאליים בשירותי רווחה שונים. לימודי שדה מתקיימים בשנה"ל השניה והשלישית כ- 19 שעות שבועיות, בדרך כלל ביומיים עד שלושה. הסטודנט לומד ליישם שיטות התערבות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות בעבודה סוציאלית, באמצעות הדרכה אישית וקבוצתית. לימודי השדה מתקיימים בסוכנויות שונות הפרושות בכל רחבי הארץ כמו: לשכות לשירותים חברתיים, שיקום, מוסדות ילדים ונוער, בתי חולים, תחנות לבריאות הנפש, בתי סוהר, בתי אבות ומרכזים. בתום השנים הראשונה והשניה חייב התלמיד למלא את "שאלון שיבוץ לימודי שדה". במידה ושאלון זה אינו מוגש ליחידה ללימודי שדה במועד שנקבע באותה השנה, לא יובטח לתלמיד מקום לימודי שדה בשנה שלאחר מכן. שיבוץ מיוחד לסטודנטים בעלי לקויות רפואיות בהתאם לנוהל המפורט בדף האורינטציה ללימודי שדה.
הוצאות הנסיעה ללימודי שדה חלות על התלמיד. פעמיים בשנה מעריכים המדריכים את עבודת התלמיד. תהליך ההערכה נעשה על ידי המדריך שיתופו של התלמיד. ההערכה מועברת לאישור ראש היחידה ללימודי שדה. הציון בלימודי שדה יינתן עפ"י הערכה זו ע"י היחידה ללימודי שדה (עובר/נכשל).
לימודי שדה מתקיימים במהלך שנת הלימודים. במקרים חריגים בהם יתקיימו לימודי שדה בקיץ מימון לימודי השדה יחול על התלמיד.

אנגלית שפה זרה
תלמיד שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית חייב ללמוד אנגלית שפה זרה.