סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מבח"ר - מכללת בני ברק האקדמית

מבח"ר - מכללת בני ברק האקדמית

מכללה אקדמית חרדית

החוג לסיעוד - תכנית השלמה לאחיות מוסמכות
סוג התואר: "בוגר בסיעוד", תואר ראשון של אוניברסיטת חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות.

רקע ורציונל לפתיחת התכנית:
החלטת מל"ג מיוני 2002 פתחה בפני אחיות מוסמכות את האפשרות להשלים תואר "בוגר בסיעוד" במסגרת תכניות השלמה. תוכניות אלו כוללות את עולמות התוכן המרכזיים הנלמדים במסגרת תכניות הב"א הגנריות בסיעוד. החלטה זו התבססה על ההנחה, שטיפול הניתן על-ידי אנשי סיעוד בעלי הכשרה אקדמית, מעלה את איכות הטיפול ומגביר את שביעות רצון הלקוחות. על בסיס הבנה זו, ועדת מומחים בראשותו של פרופ' בנור התוותה את עקרונות תכנית השלמת התואר לאחים ואחיות מוסמכים. הועדה קבעה, שתוכניות אלו ייפתחו במקביל לתוכניות הב"א הגנריות המתקיימות באוניברסיטאות, ופירטה גם את תנאי הקבלה, היקף הלימודים והתכנים. תכניות האקדמיזציה לאחים ואחיות מוסמכים פועלות כשלוש שנים בכל האוניברסיטאות המקיימות תכנית גנרית של תואר ב"א בסיעוד, ובכללן- אוניברסיטת חיפה.

לאחרונה עלה הצורך להרחיב את תהליך האקדמיזציה בסיעוד, לאחים ואחיות מוסמכים גם בקרב המגזר החרדי. מגזר זה מהווה פלח הולך וגדל של אוכלוסיית לקוחות בריאות בעלת מאפייני תרבות ייחודיים. אוכלוסיה זו מרבה להשתמש בשרותי בריאות הניתנים על ידי צוות רפואי וסיעודי מתוך הקהילה החרדית. עם זאת, מרבית אנשי הסיעוד המטפלים ומנהלים את הטיפול בקהל החרדי, לא עברו מסלול הכשרה אקדמית. סקר מדגמי שנערך בין בתי החולים לניאדו, ביקור חולים, מעייני הישועה, ושערי צדק הראה, שבמגזר החרדי י שכיום מאות אחיות מוסמכות ללא תואר אקדמי. ממצאי הסקר העידו על צורך ברור בפתיחת תכנית אקדמיזציה לאחיות אלו, שתתקיים במסגרת הקהילה החרדית.

מכללת בני ברק החרדית (מבח"ר) נבחרה ע"י המל"ג כמצע הארגוני באזור המרכז לקיום לימודים לאוכלוסייה החרדית, גברים ונשים בנפרד, לקראת תואר "בוגר בסיעוד". הלימודים יתקיימו מחוץ לקמפוס האוניברסיטאי.
תנאי קבלה
1. אחות מוסמכת הרשומה בפנקס אחיות במשרד הבריאות.

2. תעודת בגרות מלאה (ציון "עובר" בבחינות הבגרות במתמטיקה ואנגלית - חובה).

3. עברה בהצלחה את המבחן הפסיכומטרי בציון הנדרש על- ידי החוג.

4. המתקבלות לתכנית יהיו חייבות לסיים את חובת לימוד האנגלית עד לרמת פטור עד לסיום לימודיהן.

5. ועדת קבלה.
תאריך פתיחה
פעם בשנה בסמסטר א'. לוח זמנים כפוף לאוניברסיטה.
עלויות
דמי הרשמה למבח"ר- 600 ₪
ערכת הרשמה לאוניברסיטה- 100 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 350 ₪
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪ לשנה. (לא כולל קורסי אנגלית).
מבנה הלימודים
היקף הלימודים בתכנית השלמה לתואר "בוגר בסיעוד" לאחיות מוסמכות הוא 60 נ"ז. התוכנית מסתמכת על החלטת מל"ג מתאריך 4.6.2002, ומתפרסת על-פני שנתיים- ארבעה סמסטרים.

הלימודים יתקיימו בשני ימי לימוד, יום אחד מרוכז עד השעה 17:00, ויום אחד חלקי עם השעה 14:00, בהמשך יום זה יתקיימו קורסי אנגלית בהתאם לרמות הלימוד עד השעה 17:00.
תכנית הלימודים
(יתכנו שינויים במערך הקורסים).

תחום: מדעי החיים והרפואה
אנדוקרינולוגיה של הרבייה - 2 נ"ז
תקשורת הורמונלית - 2 נ"ז
אבחון גנטי - 2 נ"ז
מבוא לחקר השינה - 2 נ"ז
ויסות חושי - 2 נ"ז
תורשה וסרטן - 2 נ"ז

תחום: סיעוד וקידום בריאות
מערכת הבריאות בישראל - 2 נ"ז
גישות בסיעוד - 2 נ"ז
גישות חדשניות בשיקום - 2 נ"ז
חוק ואתיקה - 2 נ"ז
טיפול בכאב - 2 נ"ז
זיקנה ובריאות - 2 נ"ז
סוגיות בקידום בריאות - 2 נ"ז
סמינר קידום בריאות - 4 נ"ז
מבוא לאפידמיולוגיה - 2 נ"ז
מבוא לחשיבה מחקרית בסיעוד - 2 נ"ז
חשיבה ניהולית - 2 נ"ז
מדיניות בריאות בישראל - 2 נ"ז
איכות הטיפול וניהול סיכונים - 2 נ"ז
כלכלת בריאות - 2 נ"ז

תחום: מיומנויות מחקר
שיטות מחקר - 2 נ"ז
סטטיסטיקה - 2 נ"ז
מיומנויות מחשב - 2 נ"ז
סמינר מחקר - 4 נ"ז

תחום: מדעי החברה
מגדר ובריאות - 2 נ"ז
תיאוריות האישיות - 2 נ"ז
בריאות ומשפחה - 2 נ"ז

סה"כ נקודות זכות: 60