סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > היחידה ללימודי תעודה, גבעת ושינגטון

היחידה ללימודי תעודה, גבעת ושינגטון

יחס אישי ברמה אקדמית

משגיח כשרות
מטרות הקורס:
מטרת הקורס הנה להקנות לכל המשתתפים ידע הלכתי רב בכל תחומי תהליכי ייצור מזון. שילוב בין חומרי כימיים לבין ייצור מזון, מליחה ותרומות ומעשרות בשילוב עבודה מעשית. התלמידים ייחשפו לעולם מופלא של חידושי הטכנולוגיה בהלכי ייצור מזון ובעיות כשרותיות נפוצות. הרצאות טובי הרבנים בנושא כשרות המזון ותהלכי ייצור מזון. בסוף הלימודים יידרשו כל המשתתפים להגיש עבודת גמר בנושא השגחה ותהליכי ייצור מזון. מבחנים ע"י הרבנות הראשית לישראל.
הלימודים בהוראות בהנחיות ובפיקוח הרבנות הראשית לישראל!
מקצועות הלימוד העיקריים:
א. הלימוד בהתאם לתוכנית הלימודים המוגשת לנו ע"י הרבנות הראשית לישראל.
ב. לימוד הלכות תרומות ומעשרות,מליחה, פת עכום ועוד
ג. לימוד על תהליכי ייצור מזון, מהות המשגיח
ד. לימוד על חומרי ייצור מזון, חומרי גלם, אמולסיפירים, חומרי טעם וריח, חומרי השבחה
ה. הרצאות רבנים מומחים
תנאי קבלה:
א. המלצה עדכנית של רב המכיר את התלמיד כגון: ראש כולל, מרא דאתרא.
ב. דמי רישום 250 ₪ (אגרת מבחן 255 ₪ משולמת לרבנות הראשית לישראל)
ג. תשלום שכ"ל 3000 ₪

משך זמן הקורס:
א. הלימודים מתקיימים במשך 6 חודשים
ב. תאריך פתיחה 01/11/11 בימי ג
ג. הלימודים מתקיימים בין השעות 17:00 21:30
בחינות:
א. מבחנים במהלך הקורס
ב. הכנה למבחני הרבנות הראשית לישראל
ג. מבחן חיצוני ברבנות הראשית לישראל

תעודות:
א. קבלת תעודה ע"י הרבנות הראשית לישראל באישור הרבנים הראשיים
ב. תעודה על ידי היחידה ללימודי תעודה

צלצלו עכשיו ליחידה
ללימודי תעודה
גבעת וושינגטון:
073-7576125