סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

החוג לתנ"ך-תושב"ע
כאן הכל מתחיל
החוג משלב למודי תנ"ך ותורה שבעל פה ומיועד לבנות הרואות בלימוד תורה שליחות רוחנית, שמגמתה לחנך לחיי תורה מלאים, מתוך יראת שמים, אהבת תורה וקיום מצוות. זאת בנוסף על העמקה עצמית והרחבת הדעת האישית, והכל באוירה המיוחדת והביתית של המכללה.

התלמידות בחוג תוכלנה לקחת חלק בלימוד עצמי ויוצר, בסדנאות, בדיונים ובכתיבה, מתוך שאיפה לבנין אישיותן כלומדות עצמאיות וכמחנכות בישראל.