סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

ייעוץ חינוכי
אשכול ייעוץ
במסגרת האשכול ניתן לקבל תואר ראשון בחוג אחד או בשני חוגים לפי בחירתך, ובשילוב עם קורסים בייעוץ בהיקף של 8-6 ש"ש מידי שנה.

בתהליך ההכשרה מושם דגש על מפגש עם עולמה הפנימי של התלמידה ופיתוח מודעותה העצמית ככלי מרכזי בעבודת היועץ.

תהליך הלמידה משלב את השקפת העולם היהודית עם הגישות הפסיכולוגיות השונות, והכל על דרך למידה חוויתית.