סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

המרכז להוראת השואה
המרכז עוסק בהנחלת זיכרון השואה מתוך דגש על העמידה הרוחנית והדתית בתקופה זו. זווית ייחודית זו מבדילה אותו מהמרכזים האחרי בארץ.

העיסוק בגילויי אמונה, בדילמות מוסריות, הלכתיות והגותיות זוכה במרכז לעיסוק הן בפן המחקרי והן בפן ההוראתי.

המרכז מפתח אמצעי הוראה מגוונים, תכניות לימודים, סרטים תיעודיים, ספרים וחוברות לימוד. מעביר ימי עיון והשתלמויות למרצים, למדריכים לפולין, לאנשי חינוך והוראה ולמשפטנים.

תלמידות הלומדות לקראת תואר ראשון נהנות מלימודי העשרה הניתנים על ידי המרכז.