סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

לימודי ארץ ישראל
מטרת התוכנית
להקנות במשך שלש שנים ידיעות ומיומנויות המקבילות לנלמד בחוגים ללימודי א"י במוסדות אקדמים אחרים, בתוספת היבטים המיוחדים למכללה. סגל המרצים וגם מערכת השיעורים והסיורים מתוכננים מראש כך שבוגרות האשכול שתרצינה בכך תוכלנה להמשיך ללימודי תואר שני (כמעט) ללא השלמות בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן.

התכנית תכלול קורסי מבוא ועוד מגוון של קורסי בחירה וכ-30 ימי סיור והשתתפות בחפירה ארכיאולוגית (חובה), שיתפרסו על פני שלש שנים.

התוכנית משולבת עם לימודי תואר ראשון אשר יושג באחד מחוגי הלימוד במכללה. לימודי "האשכול" יתקיימו בימי ראשון בשבוע. לימודי "האשכול" ניתנים כ"מילגת לימודים", ופתוחים לכלל התלמידות הסדירות בכל חוגי הלימוד.

הצלחה בלימודי האשכול תקדם את קבלת התלמידה ללימודי תואר שני בתחום הנ"ל (כמעט) ללא השלמות.
נושאי הלימוד
> קורסי מבוא
> תקופת המקרא
> תקופת בית שני, המשנה והתלמוד
> ימי הביניים
> העת החדשה ושיבת ציון
> גיאוגרפיה מקראית
> גבולות הארץ במקרא ובמקורות ההלכה
> סוגיות היסטוריות בתנ"ך
> בזיקה למקורות קדומים בני הזמן
> קורס ייחודי "ארץ מקרא"
> סיורים לימודיים
> השתתפות בחפירות ארכיאולוגיות
ראש האשכול
ד"ר יואל אליצור