סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

מעריך תפקודי למידה
מיהו המת"ל?
מת"ל הוא מאבחן מומחה, המתפקד כחבר בצוות רב מקצועי לניהול תהליכי איתור, אבחון, מעקב והערכת תפקודי למידה ולקויות הלמידה.
המת"ל משמש משאב לקהילת ביה"ס בכל הקשור לקידום שילובם והישגיהם של תלמידים מתקשים ותלמידים לקויי למידה
מהי התכנית?
זו תכנית חדשנית, מאתגרת ומעניינת, המכשירה אנשי מקצוע מומחים בתחומי האבחון והטיפול בתלמידים מתקשים ובתלמידים לקויי למידה, במערך הכיתתי והפרטני. התכנית מקנה ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בתחום הלמידה ולקויות הלמידה. הלומדים יתנסו באבחון תפקודי למידה ובעריכת אבחונים פרטניים וקבוצתיים. בתכנית יינתן דגש על דיסציפלינות ייחודיות לתכנית הלימודים בממ"ד, אך תקודם גם היכולת להדריך צוותי מורים בתחומי אסטרטגיות הלמידה של דיסציפלינות כלליות והוראה מבחנת בכיתות האם.

שנה א - מבואות מתקדמים, בתחום לקויות למידה ותהליכי איתור ומיפוי

שנה ב - אבחון יחידני וקבוצתי של תפקודי למידה, מיומנויות הדרכה והובלת שינוי
מטרות התכנית
1. להכשיר אנשי מקצוע מומחים בתחומי האבחון והטיפול בתלמידים מתקשים ועם לקויות למידה, במערך הכיתתי והפרטני.
2. להקנות ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בתחום הלמידה ולקויות הלמידה.
3. להכשיר בתחום אבחון תפקודי למידה ובעריכת אבחונים פרטניים וקבוצתיים.
4. לתת כלים למיפוי תלמידים מתקשים והכנת תכניות התערבות לקידום התלמידים המתקשים ועם לקויי למידה במערך הכיתתי.
5. להכשיר מומחים בתחום לקויות הלמידה, היכולים להדריך צוותי מורים בתחומי הוראה דיפרנציאלית, התייחסות לשונות לומדים, פיתוח אסטרטגיות הלמידה וקידום תלמידים מתקשים ועם לקויות למידה במסגרת הכתה הרגילה.
6. מתן כלים להובלת צוות והובלת שינוי בתחום הטיפול במתקשים ועם ליקויי למידה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים.

התכנית מקנה תעודת מאבחן דידקטי ו/או תעודת מת"ל באישור משרד החינוך..
משך הלימודים
שנתיים - יום בשבוע - לבעלות תואר ראשון ותעודת הוראה

שנה - יום בשבוע - לבעלות תעודת מאבחנת דידקטית, המשלימות לתפקיד מת"ל

יום הלימודים - יום א'
תנאי קבלה
> מורות קבועות במערכת בעלות תואר ראשון בחינוך הרגיל או המיוחד
> ניסיון בהוראה
> המלצות מנהל ומפקח
> ראיון אישי

יתקבלו גם מועמדות בעלות תואר אקדמי במקצועות פרה-רפואיים העובדים במערכת החינוך. לא נדרש רקע קודם בתחום לקויות הלמידה.
ימי עיון
תכניות התערבות ומיומנויות למידה, התמודדות רגשית וחברתית, הבעה ביצירה
ימים שני-רביעי, כ"ג - כ"ה בתמוז תש"ע. 5-7.7.10
בשעות 8:30 - 15:00

תכנית מפורטת תפורסם כאן בסמוך למועד יום העיון