סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

הסבה לחינוך מיוחד
החוג לחינוך מיוחד
חוג זה הוקם עבור עובדי הוראה בכל המסגרות החינוכיות, המבקשים להכיר את עקרונות ההוראה ואת השיטות והכלים המשמשים לעבודה בחינוך מיוחד.
החוג מסייע למורות, גננות ואנשי מקצוע אחרים לעשות הסבה להוראה בחינוך המיוחד, ומכשיר אותם לעבודה עם ילדים ומתבגרים בעלי צרכים מיוחדים. עוד מאפשר החוג לעובדי הוראה בחינוך המיוחד להרחיב את ידיעותיהם ואת התנסויותיהם ולהשלים את לימודיהם לתואר ב. אד.
מסלול ההכשרה בחוג מושתת על ההכרה בערך כבוד האדם ובחשיבות למתן הזדמנות מרבית להתפתחותם האופטימלית של התלמידים, תוך שימת לב לצורכיהם המיוחדים. זאת במטרה לטפחם לקראת השתלבות משמעותית ותורמת בחברה הרגילה.
החוג מתנהל באווירה תורנית איכותית, המשלבת רמה אקדמית גבוהה, יחס אישי ושימת לב כמיטב המסורת של המכללה.
מטרות החוג
להכשיר עובדי הוראה בחינוך הרגיל לעבודה בחינוך המיוחד. הכשרה זו כוללת: הקניית ידע, כלים ומיומנויות הנדרשים לחינוך ולהוראת אוכלוסיית התלמידים.

לקדם מבחינה מקצועית וברמה אקדמית מורות המלמדות בחינוך המיוחד המעונינות להרחיב את השכלתן ולהשלים את לימודיהן לתואר ב. אד.

לסייע למורות בעלות תואר להשתלם ולהתמחות בתחומים ספציפיים הקרובים לליבן ולכישוריהן כגון הוראה מתקנת בקריאה ובחשבון, כישורי חיים, אמנות בחינוך המיוחד
נושאי הלימוד
החוג כולל קורסי הכנה להכרת תחום החינוך המיוחד ותכניות השילוב כמו מבוא לחינוך מיוחד, מקצועות הוראה שונים ותכנון לימודים בחינוך המיוחד. כמו כן מציע החוג הכשרה לגבי חריגויות שונות כמו ליקויי ראייה וליקויי דיבור; גישות הוראה בח"מ כמו הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה, חקר מקרים והעשרה אינסטרומנטאלית; טיפולים פרא-רפואיים כמו תנועה ופסיכודרמה בחינוך המיוחד. בד בבד עם ההכשרה העיונית ניתנת אפשרות להתנסות מעשית בהוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים ובמסגרות לימוד שונות.
תנאי קבלה לחוג
> תעודת מורה בכירה בחינוך הרגיל או בחינוך המיוחד.
> ניסיון בהוראה או במקצוע המשתלב בחינוך.
> ריאיון אישי.

במקרים מיוחדים תתקבלנה לחוג מורות המתאימות להוראה בחינוך המיוחד שאין בידן תעודת מורה בכירה.

משך הלימודים כשנה וחצי.
בשנת הלימודים הראשונה 4-2 ימים בשבוע, ובשנת הלימודים השנייה 2-1 ימים בשבוע.
ניתן לפרוס את הלימודים על פני זמן ממושך יותר.
תכנית אישית נקבעת לכל לומדת בהתאם ללימודיה הקודמים.
דרישות מיוחדות לקבלת התואר
> השתתפות פעילה בקורסים עיוניים ובסדנאות.
> הגשת עבודות והצלחה בבחינות בהתאם לדרישות כל אחד מן הקורסים.
> השתתפות בעבודה מעשית בת שלב אחד או שניים (א' ו-ב') ובסמינר דידקטי נלווה.
> המעבר לשנה השנייה מותנה בסיום כל החובות של השנה הראשונה.
> כתיבת עבודת מחקר במסגרת סמינר ב. אד. בהדרכת מורה מן החוג. העבודה נכתבת בשנת הלימודים השנייה.