סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

גינון טיפולי
תכנית לימודי התמחות בתחום הגינון הטיפולי
לימודי תעודה, תכנית דו-שנתית

רכז התכנית: אגרונום עמוס הרץ
אוכלוסיית יעד
מורים ומדריכים מתחום הביולוגיה, האקולוגיה והטבע, יועצים ומדריכים מתחום החינוך המיוחד, בעלי תואר ו/או הכשרה בתחום הגינון, החקלאות, מדעי הטבע ומדעי ההתנהגות, עובדים סוציאליים ועוסקים במקצועות טיפוליים, מדריכים חברתיים ועובדי קהילה, אחרים יתקבלו על סמך ראיון אישי
מבנה התכנית
תכנית דו-שנתית (חמישה סמסטרים) בהיקף של 840 שעות (680 ש"ל + 160 שעות התמחות מעשית).

תעודה: הבוגרים שיעמדו בכל החובות הלימודיות, יהיו זכאים לתעודה מטעם המכללה ירושלים.

גמול השתלמות: השתלמות מוכרת לצורך גמול ע"י משרד החינוך. תוגש בקשה להכרה לצורך גמול לעובדי מדינה.
מה בתכנית
במסגרת הלימודים יילמדו היסודות התיאורטיים של גישת הגינון הטיפולי והיישום המעשי בשטח עם האוכלוסיות השונות.
התכנית כוללת את התכנים הבאים:

> בוטניקה, אקולוגיה ותורת הקרקע - לימודים תיאורטיים ומעבדות.
> תורת הגינון, עקרונות הקמה ותפעול גינה טיפולית - חינוכית.
> פסיכולוגיה, תורת הטיפול ואתיקה מקצועית.
> הכרת מאפייני אוכלוסיות שונות בעלות צרכים מיוחדים.
> עבודה בקבוצות - יסודות תיאורטיים והתנסות בעבודה בגינה.
> הכרת כללי שנת שמיטה וכלאיים בגינון.
> גינון טיפולי - מבוא ומתקדם.
> מיומנות לעבודה מעשית ופעילויות בגינה.
> פרקים מתחום הרפואה (אנטומיה ופיזיולוגיה, פסיכיאטריה, אורטופדיה, נוירולוגיה, גריאטריה) והחיבור שלהם לתחום הגינון הטיפולי.
> ליקויי למידה ותמונות קליניות בחינוך המיוחד.
> הכרות עם שיטות נוספות מתחום הטיפולים החווייתיים (בע"ח, אמנות, ארגז חול).
> גינון טיפולי מסביב לשולחן - עבודה עם אוכלוסיות לא ניידות - תיאורטי וסדנאות לימוד.
> עדויות מהשטח - הרצאות אורח.
> פרקטיקום וקבוצת עמיתים.
> סיורים מקצועיים בנושאי הגינון ובגינות טיפוליות - חינוכיות.