סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללה ירושלים

מכללה ירושלים

הטוהר שבתואר

הכשרת מנהלים בחינוך
מנו"ף- מרכז להנהגה ולפיתוח מנהלים בחינוך הדתי
מרכז מנו"ף משמש כמרכז מקצועי ניהולי להעצמת עבודת הניהול במוסדות החינוך ולהעמקתה.

מיועד לקהילת המנהלים, לבעלי תפקידים ניהוליים ולמובילים במערכת החינוך
מטרות מנו"ף
> לשמש ערוץ ומנוף מקצועי לקידומו ולפיתוחו של המנהל ושל המוסד החינוכי.
> להוות מוקד מקצועי בהעצמת עבודת הניהול.
> להעשיר את המנהלים בחומר מקצועי ובכלי ניהול .
> לשמש צומת להחלפת ידע ולליבון סוגיות ולבטים בניהול ובהנהגה.
> לתת שירותי ייעוץ אישי וארגוני.
> לסייע לבתי ספר בחשיבה, בהיערכויות ובבניית תוכניות ניהוליות.
תוכנית הפעילות לשנת תשע"א
> קורסים בהכשרה
> קורסים בצמיחה,ייעוץ וליווי
> קורסי העשרה