סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

היסטוריה
ראש החוג: ד"ר עזר כהנוב
תכנית החוג להיסטוריה מתמקדת הן בהיסטוריה של עם ישראל והן בהיסטוריה כללית.
לימודי החוג מתמקדים בשלוש תקופות מרכזיות: העת העתיקה; ימי הביניים וראשית העת החדשה והעת החדשה.

לימוד משמעותי של ההיסטוריה מבוסס מחד גיסא על ידע והבנה, ומאידך גיסא על הדגשת השקפות היסטוריוסופיות אלטרנטיביות, עקרונות, מושגים ושיטות מחקר הרווחים במחקר ובשיח האקדמי באמצעותם ירכוש הלומד כישורים אשר יאפשרו לו לעיין באורח עצמאי בנושאים היסטוריים, ולהתמודד באופן ביקורתי עם סוגיות היסטוריות.

מכיוון שלימודי האזרחות מופקדים במערכת החינוך בישראל על מורי ההיסטוריה, משולבים בתוכנית הלימודים גם נושאים וסוגיות המקנים בסיס ראוי להוראת מקצוע האזרחות.
מטרת הלימודים
> הלימודים בחוג ממוקדים בהבנת אירועים ותהליכים היסטוריים וברכישת כלים דידקטיים ומתודיים לחשיבה היסטורית ברמה אקדמית.
> הקניית מיומנויות לניתוח מקורות היסטוריים ראשוניים ומשניים וכלים דידקטיים להוראת ההיסטוריה.
> הכרת משאבי הלמידה הרלוונטיים ללימוד ולהוראה של ההיסטוריה (כולל מאגרי מידע ושיטות הוראה לא שגרתיות).

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות (חוג):
עולמות נפגשים - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים
השואה משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי
סין יפן והודו - המאה ה-20
ממלחמת תש”ח עד מלחמת יום הכיפורים
תנאי קבלה
הקבלה ללימודים מתבצעת עפ"י הקריטריונים הבאים:
> תעודת בגרות מלאה.
> מבחן כניסה - מבחן פסיכומטרי/סף, תקף משבע השנים האחרונות.
> ציון התאמה - ציון מורכב מציון הפסיכומטרי וממוצע בגרות משוקלל. ציון ההתאמה הנדרש הוא 525 לפחות.
> פטור מחובת מבחן פסיכומטרי/סף ניתן למועמדים המעוניינים בלימודי גיל-הרך או ביה"ס היסודי וממוצע הבגרות המשוקלל שלהם הוא 92 לפחות(ללא שילוב החוג לחינוך מיוחד). פירוט בפרק מבחנים
> למידע נוסף לגבי המסלולים ותנאי הקבלה, ניתן לפנות למרכז מידע של המכללה בטלפון 3622 *.

מועמדים בעלי ציון ההתאמה הנדרש יוכלו להמשיך בהליכי הקבלה הבאים:
> ועדת קבלה.
> דרישות קבלה בהתאם להתמחות.