סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

לשון עברית
ראש החוג: ד"ר רבקה תמיר
תכנית הלימודים בחוג מציגה כיווני עיון בתקופות הלשון השונות: לשון המקרא, לשון חז"ל ועברית חדשה וכן גם בתחומי הלשון השונים: הגה, צורות, תחביר, סמנטיקה ושיח. כמו כן, ניתן דגש על העיסוק בלשון בזיקה לחברה ולתקשורת
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים העיקרית היא להכשיר סטודנטים להוראת הלשון ולציידם בכלים דידקטיים להוראה. החוג מקנה בסיס עיוני במדע הלשון, מעניק כלים לניתוח בלשני מודרני של הלשון העברית ומפתח דרכים לחשיבה דקדוקית מדעית.
תעודת עריכה לשונית*
החוג ללשון מציע תוכנית ייחודית בעריכה לשונית במקביל ללימודים לתואר הראשון ותעודת ההוראה (.B.Ed). התכנית בעריכה לשונית מקנה ללומדים ידע בתחומי הלשון ומפתחת מיומנויות עריכה של טקסטים מגוונים.
תינתן הכרה ב-2 ש”ש מתוך לימודי התואר הראשון .B.Ed ועוד 6 ש”ש ילמדו במקביל החל משנה ג’ ללימודים.
לנרשמים תינתן הנחה של 50% בשכר הלימוד על לימודי תעודה בעריכה לשונית.

* פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה.

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות (חוג):
לשון ההגדה של פסח
התפתחות אורינית של ילדים
ייחודיות הסמנטיקה והלקסיקון
פיתוח כישורי שיח