סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

מינהל מערכות חינוך
ראש התוכנית לתואר ראשון מינהל מערכות חינוך: ד"ר שרה זמיר
מעקב אחר תהליכי התפתחותה של מערכת החינוך בישראל מגלה שהאתגרים בפניהם עומד המורה הולכים וגוברים ומחייבים אותו להיות מנהל ומנהיג בכיתתו ובסביבתו. במקביל, מתרבים תפקידי ריכוז והנהגה במערכות החינוך השונות וברשויות המקומיות, במחלקות החינוך ברשויות המקומיות, במתנ"סים, בעמותות חינוך ותרבות וכד'.
בחוג למינהל מערכות חינוך הלימודים מתמקדים בהכשרת המורה כמנהיג בכיתה ובבית הספר ומבטיחים גיוסם וצמיחתם של אנשים לתפקידי הנהגה וניהול במערכות החינוך השונות.

מטרת הלימודים
> לעצב איש חינוך בעל יכולת ראייה מערכתית, היודע לאבחן ולזהות את זירת פעולתו הקרובה והרחוקה
> לפתח מורה שיהיה מנהיג בכיתתו, המסוגל לאתר את צורכי התלמידים ולהובילם לתהליכי למידה והעצמה.
> החוג יקנה בסיס תיאורטי רחב להמשך ההתפתחות המקצועית במסגרת מערכת החינוך ולהמשך ההתפתחות האקדמית.

קורסי החוג מהווים תשתית מצוינת להמשך הלימודים בתכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך במכללה ובתכנית במנהיגות בית ספרית
קורסים לדוגמא מתכנית ההתמחות (חוג):
תרבות ארגונית
תכנית עבודה בית ספרית
ניהול משאבי אנוש
דיני חינוך
אתיקה בניהול
חקר מקרה: ישום תהליכי איכות במערכת חינוכית
סדנה דידקטית: תהליכים קליניים בצפיה ובמשוב
ראש החוג לתואר ראשון ושני מינהל מערכות חינוך: פרופ' יצחק פרידמן