סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

הוראה לבי"ס יסודי
ראש המסלול: ד"ר ראיסה גוברמן
מסלול לימודי חינוך לבתי ספר יסודיים מכשיר מורים ומחנכים למסגרות חינוכיות בבית הספר היסודי. ההכשרה מקנה כישורים, מיומנויות וידע להוראת כל המקצועות הנלמדים בביה”ס היסודי (ג-ו).

מטרת המסלול להכשיר מורים ומחנכים בעלי השקפת עולם חינוכית הומניסטית, השותפים בעיצובו ובטיפוחו של חינוך הילד לקראת מיצוי הפוטנציאל האישי שלו. תהליך ההכשרה כולל פיתוח יכולת הזיהוי של מקורות ידע רלוונטים בתחומי דעת שונים והבנה של יסודות מדעיים ופילוסופיים בלימודי חינוך ובתהליכי הוראה.

המסלול מקנה כלים לקראת חינוך כתה והתמודדות עם בעיות האופייניות לשכבת גיל זו.
וכן לטיפוח תלמיד בעל חשיבה בקורתית ואישיות היוצרת קשרים חברתיים חיוביים.
נושאי ההכשרה במסלול לימודי חינוך לבתי ספר יסודיים
במהלך מסלול לימודי חינוך לבתי ספר יסודיים , הסטודנטים רוכשים מיומנויות הוראה בכיתה הטרוגנית ורוכשים כלים לחינוך כיתה, לטיפוח חשיבה ביקורתית וחוקרת בקרב התלמידים ולסיוע בפיתוח אינטראקציות חברתיות חיוביות.

בנוסף ללימודי ההוראה, על כל סטודנט במסלול לבחור מקצוע התמחות (ניתן לבחור אחת מההתמחויות הבאות: ספרות, לשון עברית, מינהל מערכות חינוך, מתמטיקה, טבע והיסטוריה.) ובמהלך לימודי התואר ירחיב את ידיעותיו במקצוע זה

מלבד הלימודים העיוניים מתקיימת במכללה גם הכשרת מעשית המאפשרת לסטודנט להתנסות במצבי אמת של הוראה כבר משנתו הראשונה בלימודים.
קורסים לדוגמה מתכנית המסלול:
רב תרבותיות בחינוך
התמודדות עם בעיות משמעת ואלימות בכיתה
פסיכולוגיה התפתחותית
חינוך ערכי
מידע נוסף
עם קבלת אישור משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה לתכנית המעודכנת לפי המתווה חדש (מתווה אריאב) תיבדק אפשרות לצרף את נרשמי שנה"ל תש"ע לתכנית זו.