סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

חינוך מיוחד
ראש המסלול: ד"ר היידי פלביאן
ראש החוג: ד"ר עמוס פליישמן
במערכת החינוך בישראל לומדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מגוונים, ויש צורך בהכשרת סגל מיומן ומוכשר להתמודד עם צרכים אלו. היכולת להתאים את תהליך הלמידה לצרכים המיוחדים של התלמידים תורמת גם למורים המלמדים במסגרות החינוך הרגילות המשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

המסלול מאפשר הכשרה להוראה במסגרות לחינוך מיוחד, המטפלות באוכלוסיות בעלות חריגויות קשות, הכשרה להוראה במסגרות שילוב, המטפלות באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך הרגיל, הכרת אוכלוסיות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
הכרת דרכי אבחון, תכנון והוראה המותאמות לקידום אוכלוסיות מיוחדות בתחומים ההתפתחותיים והאקדמיים, פיתוח אישיותו של המורה כאדם ערכי, מחויב ובעל יכולת לבוננות פנימית ודגש על חשיבות הגישה הייחודית לכל ילד
מסלולי לימוד במסגרת תואר ראשון בחינוך מיוחד
לימודי חינוך מיוחד מתקיימים במסלולים הבאים:

א. גננות בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל. התכנית מקנה שתי הכשרות במקביל ומאפשרת למסיימיה לעבוד בגנים רגילים ומיוחדים.

ב. תכנית למורים בחינוך המיוחד לכיתות א-י"ב. תכנית זו מכשירה מורים לחינוך בבתי ספר מיוחדים, החל מכיתה א ועד י"ב. סטודנטים השוקלים לעבוד בעתיד גם במסגרת החינוך הרגיל יכולים ללמוד חוג נוסף מהמסלול היסודי או העל-יסודי, דבר המקנה אפשרות לעבוד גם במסגרת החינוך

תוכנית הלימודים במסלול מיועדת להכשיר מורים וגננות לחינוך מיוחד בשני סוגי המסגרות:
1. מסגרות לחינוך מיוחד המטפלות באוכלוסיות בעלות ליקויים חמורים או מורכבים.
2. כיתות לחינוך מיוחד בבתי הספר הרגילים.
נושאי ההכשרה במסלול לימודי חינוך מיוחד
לימודי תואר ראשון בחינוך המיוחד נוקטים בגישה הומאנית-שיקומית, לפיה על המורה לפתח גישה המותאמת לצרכיו הייחודיים של כל ילד. הלימודים במסלול מקנים לסטודנטים כלים אקדמיים מקצועיים להוראה, המותאמת ללימוד בעלי צרכים מיוחדים ולקידומם בתחומים התפתחותיים ואקדמיים.

במסגרת הלימודים, יכירו הסטודנטים את שאלות היסוד המלוות את החינוך המיוחד לסוגיו, ייחשפו לתיאוריות ולמחקרים בתחום, ויחשפו למגוון אוכלוסיות וגישות פדגוגיות-שיקומיות. כל זאת תוך יצירת קשר בין השיעורים העיוניים להתנסות המעשית, ומתוך גישה הומנית-שיקומית.
קורסים לדוגמה מתכנית המסלול:
סדנא להתמודדות עם התנהגות חריגה
פיתוח וקידום שפה בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים
צליל ותנועה בחינוך המיוחד
ניצני אורינות בגיל הרך - ייחודי לגננות
בנית עזרים ומשחקים בחנ”מ - ייחודי לגננות
אספקטים פרא-רפואיים
לקויות וליקויי חושים
ליקויי שמיעה
אוטיזם
ADHD