סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

היסטוריה / תולדות ישראל
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל
הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל מקנים ללומד ידע בתולדות עם ישראל לתקופותיו בהקשר המדיני, כלכלי, חברתי, רוחני. לימודי היסטוריה של עם ישראל נועדו לתת בידי הלומד כלי מחקר לשם ניתוח התהליכים והתמורות שחלו בעם ישראל. הלימודים מקנים ידע רחב על תולדות עם ישראל, תרבותו של העם היהודי בתקופות ההיסטוריות השונות ומיקומו של העם היהודי במסגרת ההשתלשלות ההיסטורית הכוללת.

הלימודים מתמקדים בשלוש תקופות:

1. ימי הבית השני עד המשנה והתלמוד
2. ימי הביניים
3. העת החדשה

התואר מאפשר המשך לימודים לתואר מתקדם בהיסטוריה של עם ישראל, עיסוק בתחום המחקרי וכן התמחות להוראה בתחום.
מסלול הלימודים
היסטוריה של עם ישראל-מסלול דו-מחלקתי תואר מורכב מ-120 נק"ז.
54 נק"ז מתוכם במחלקה להיסטוריה של עם ישראל

שילובים אפשריים במסלול דו מחלקתי:

> היסטוריה של עם ישראל + לשון
> היסטוריה של עם ישראל+ספרות

לימודי שנה א' ו-ב' מתקיימים במכללה האקדמית אחוה, לימודי שנה ג' מתקיימים באוניברסיטת בן גוריון.