סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

השלמה לתואר בחינוך B.Ed
רכזת המסלול ללימודי המשך : ד"ר בטי תוסייה כהן
התכנית מיועדת לעובדי הוראה בפועל, בעלי תעודת הוראה, המבקשים להשלים את השכלתם האקדמית. התכנית מקנה לבוגריה תואר אקדמי ראשון B.Ed. במסלול ובהתמחות אותם יבחר הסטודנט.
עובד הוראה בעל תואר "בוגר בהוראה" יוכל להמשיך ולהרחיב את השכלתו האקדמית לתואר שני על פי הקריטריונים ותנאי הקבלה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה.
מורים חסרי השכלה אקדמית או בעלי תעודת מורה מוסמך ילמדו אך ורק לתואר "בוגר בהוראה" ולא לתעודת מורה מוסמך/מורה מוסמך בכיר.
המסלולים: גי"ר (גן א-ב), יסודי ג'-ו', על יסודי ז'-י' ורב-גילי חנ"מ (א'-יב'), בינמסלולי אנגלית (ג'-י');
בהתמחויות: כוללת (למסלול גי"ר), חינוך מיוחד, מדעי הטבע, מתמטיקה, ספרות, לשון עברית, היסטוריה, מינהל מערכות חינוך, אנגלית (ג'-י').

כל סטודנט נדרש לבחור מסלול אחד והתמחות אחת
תנאי הקבלה
1. תעודת הוראה "מורה מוסמך" או "מורה מוסמך בכיר" בציון ממוצע 80 לפחות.
2. תעודת בגרות - מורים חסרי תעודת בגרות ידרשו לעבור מכינה בהיקף 6 ש"ש בטרם יחלו לימודיהם לתואר. מורה חסר תעודת בגרות לא יוכל להתחיל לימודים סדירים לתואר אם לא ישלים את לימודי המכינה.
3.מורים, אשר שפת ההוראה במסלול ההכשרה להוראה בו למדו אינה עברית נדרשים לקבל "ציון עובר" במבחן בלשון עברית שייערך במכללה כתנאי לקבלתם.

• כל שינוי במסלול או בהתמחות יגרור השלמה שעות לתואר .B.Ed, ללא קשר להכשרתו הקודמת של עובד ההוראה.

2 ש"ש מלימודי האנגלית לפטור ברמת מתקדמים יכולים להכלל במניין השעות לתואר - באישור מינהל סטודנטים בלבד
תוכנית הלימודים
מבנה התכנית נקבע על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומורכב משני אשכולות עיקריים:
1. לימודי חינוך: סמינריון בחינוך (2 ש"ש), קורסים בשיטות מחקר (2 ש"ש), קורסים במחשבים ובכתיבה אקדמית
(2 ש"ש) פסיכולוגיה גילאית (2 ש"ש) וקורסים אחרים.
(אשכול לימודי החינוך למורים מוסמכים הינו רחב יותר, פירוט יינתן בייעוץ אישי).
2. לימודי התמחות: תכנית הלימודים בהתמחות נקבעת בייעוץ אישי עם ראש החוג בהתאם להשכלתו הקודמת של הסטודנט ולפי מכסת השעות הנדרשת במסלולים השונים. תוכנית זו תכלול גם שיעורים מתקדמים בחוג וסמינריון בהיקף 2 ש"ש.

לכל סטודנט מורכבת תוכנית לימודים אישית בהתאם למסגרת הלימודים אשר נקבעה לו ובהתאם לייעוץ האישי של ראש החוג הרלוונטי. בהתאם לייעוץ, הסטודנט יכול לבחור את היקף הלימודים הרצוי לו בשנה"ל הנוכחית.
נהלים
1. סטודנטים המשלימים ל -.B.Ed ישבצו סמינריון רק לאחר שהשלימו את חובותיהם בלימודי שיטות המחקר וכתיבה מדעית.
2. בהינתן פטור מלימודי הפסיכולוגיה ילמד הסטודנט בקורס בהיקף של 2 ש"ש מאשכול צרכים מיוחדים בהוראה.
3. סטודנטים מהמסלול הבדואי שלמדו לתעודת מורה מוסמך בכיר במכללה, יתקבלו ללימודים לתואר .B.Ed.
רק עם השלמת כל החובות או אישור זכאות.
4. פירוט מקישור להלן סטודנטים מהמסלול הבדואי שלמדו במכללה ומעוניינים בהשלמה ל- .B.Ed חייבים במבחן קבלה בלשון עברית (מבחן פנימי).
עבודה מעשית
1. סטודנט בלימודי המשך, המשנה מסלול והתמחות, יחויב במינימום 6 ש"ש עבודה מעשית.
2. גננות רהט, המשלימות ל-.B.Ed במסלול הגיל הרך, יחויבו ב- 4 ש"ש עבודה מעשית בכתות א'-ב'.
3. סטודנט הלומד במסגרת הרחבת הסמכה לתעודת הוראה נוספת, אם מלמד מעל 6 שנים את המקצוע אותו לומד, יצפה בו מדריך מטעם המכללה ויוחלט אם לפטור אותו מעבודה מעשית. אם מלמד פחות מ- 6 שנים יחויב בעבודה מעשית בהתאם למסלול/התמחות שבחר ללמוד.
4. סטודנט המשנה התמחות בלבד, אם נשאר עדיין בתחום ההומניסטיקה, לא יידרש בעבודה מעשית. אם הסטודנט עובר מתחום לתחום יחויב בעבודה מעשית כפי שנדרש בהתמחות.
5. סטודנט המשנה מסלול בלבד יחויב ב-6 ש"ש עבודה מעשית.
אם הסטודנט מלמד בבי"ס את המסלול החדש, פחות מ- 6 שנים, הוא יידרש לשלם עבור העבודה המעשית ומדריך פדגוגי יצפה בו פעמיים בכל סמסטר
הכרה בלימודים קודמים
ניתן להכיר בלימודים קודמים אם התקיימו בהם התנאים הבאים:
1. הקורס אינו נכלל בתעודת ההוראה שעל פיה התקבל המועמד ללימודי ההמשך, או בכל תעודה אחרת.
2. הקורס נלמד בהיקף 1 ש"ש לפחות ולא יותר מ-4 ש"ש, בציון 70 לפחות ובמוסד אקדמי מוכר.
3. תוכנית הלימודים של הקורס היא ברמה אקדמית מקבילה לתוכנית במכללה.
4. נושא הקורס הינו רלוונטי לתכנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד ולתחום שיצוין בתעודה המבוקשת.
5. יוכרו קורסים שנלמדו עד ל-6 שנים בלבד לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת התיישנות.
6. מרצה הקורס הינו בעל תואר שני לפחות.
7. ההכרה מותנית באישור ראש החוג הרלוונטי כאשר מדובר בהכרות בתחום ההתמחות, ולפי קריטריונים המפורסמים במנהל לומדים של משרד החינוך.
8. ההכרה היא במקסימום של 8 ש"ש לתואר ובהתאם למינימום השעות אשר נדרש המועמד ללמוד במכללה.
המכללה אינה מתחייבת להכיר בכל קורס או בכל היקף הקורס.