סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

הרחבת הסמכה
לימודים להרחבת הסמכה ו/או התמחות נוספת לעובדי הוראה בעלי תואר אקדמי
התכנית מיועדת לעובדי הוראה בפועל, בעלי תעודת הוראה ותואר אקדמי מוכר, המבקשים להרחיב את הסמכתם להוראה ולאקדמאים בעלי שקילת תואר בהוראה מאוניברסיטה מחו"ל המעוניינים בהסמכה להוראה.

במסלולים:
גי"ר (גן א-ב), יסודי ג'-ו', על יסודי ז'-י', בינמסלולי אנגלית ג'-י' ורב גילי חנ"מ (א'-יב);

ובהתמחויות:
כוללת (למסלול גי"ר), חינוך מיוחד, מדעי הטבע, מתמטיקה, ספרות, לשון עברית, היסטוריה, מינהל מערכות חינוך, אנגלית (ראה פירוט ההתמחויות בפרק נפרד).
כל סטודנט נדרש לבחור במסלול אחד ובהתמחות אחת
תנאי הקבלה
1. תעודת הוראה "מורה מוסמך" או "מורה מוסמך בכיר".
2. תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה - שקילת תואר.
3.בעלי אישור שקילה ממשרד החינוך חייבים במבחן יע”ל (ידע בעברית) בציון של 130 לפחות.
מסגרת השעות לבעלי אישור שקילה לתואר אקדמי בהוראה מחו"ל:
בעלי שקילה להוראה נדרשים ללמוד לפחות 30 ש"ש. בהתמחות מורחבת תיתכן מסגרת לימודים רחבה יותר.
הכרה בלימודים קודמים
אם התקיימו בהם התנאים הבאים:
1. הקורס אינו נכלל בתעודת ההוראה שעל פיה התקבל המועמד ללימוד ההמשך.
2. הקורס נלמד בהיקף 1 ש"ש לפחות ולא יותר מ-4 ש"ש, בציון 70 לפחות.
3. נושא הקורס הינו רלוונטי לתכנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד ותחום שיצוין בתעודה המבוקשת.
4. יוכרו קורסים שנלמדו עד ל-6 שנים בלבד, לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת התיישנות.
5. ההכרה מותנית באישור ראש החוג הרלוונטי כאשר מדובר בקורס בתחום ההתמחות ולפי קריטריונים המפורסמים במינהל לומדים של משרד החינוך.
6. ההכרה היא בהתאם למינימום השעות אשר נדרש המועמד ללמוד במכללה. בכל מקרה חייב הסטודנט ללמוד מינימום 12 ש"ש לתעודה במכללה.
אין המכללה מתחייבת להכיר בכל קורס או בכל היקף הקורס.