סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

תרבות עם ישראל והוראתה
ראש התכנית: פרופ' נעמה צבר בן-יהושע
תכנית חדשה, יחידה מסוגה, המיועדת למורים המתעניינים בהעמקת הידע בנושא תרבות עם ישראל והשרשתו בבתי הספר. הנושא יילמד מזוויות שונות ומרתקות תוך הצגת טקסטים מגוונים בהיסטוריה, בספרות, בפילוסופיה, ביהדות, במקרא ועוד.

מוסמכי התכנית יזכו להשתייך לקבוצת מחנכים, קטנה וייחודית, שלה תהיה הזכות והחובה לשמר את מורשת תרבות עם ישראל בקרב הדור הצעיר של התלמידים במערכת החינוך הממלכתית.

התכנית תעמוד על שורשיה התרבותיים של מורשתנו ועל דרכי הוראתם ותדגיש את האספקטים הרלוונטיים לחיים ולחברה בישראל בת ימינו. הלימוד יעשה בדרך של חשיבה פלורליסטית, ביקורתית וחקרנית בין תחומי הדעת של תרבות עם ישראל ולימודי החינוך.בחלק מהשעורים בתכנית דרך ההוראה תהיה שתפנית ורבת דיאלוגים כמו זו המתקיימת כיום בהצלחה בבתי המדרש החילוניים. הקריאה בטקסטים המגוונים, והדיון בהם תוך כיבוד עמדות השונה וההשקפה האישית של הלומד ועולם אמונותיו, יהוו חלק אינטגרלי בתהליך הלימודי.

התכנית, שעל המלמדים בה נמנים מטובי המרצים באקדמיה, היא בין תחומית ומורים ממקצועות שונים, לא רק ממדעי הרוח, יכולים למצוא בה עניין וערוץ להתחדשות מקצועית ואישית.
תכנית הלימודים
שלושה מקבצים של הקורסים:
1. קורסים להעמקת הידע בתחומי הדעת השונים במרכיבים את תרבות עם ישראל (בשילוב היבטים חינוכיים).
2. קורסים בדגש על ההיבטים הבין תחומיים של של תרבות עם ישראל.
3. קורסי הוראה/ פדגוגיה.
פרוייקט גמר
פרוייקט גמר יישומי אינדיבידואלי- פיתוח יחידת לימוד בנושא תרבות ישראל והכנת פורטפוליו להתנסות בכיתת לימוד אמיתית.