סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

מינהל מערכות חינוך
ראש בית הספר למינהל מערכות חינוך: פרופ' יצחק פרידמן
תואר שני במינהל מערכות חינוך, מיועד להכשיר בעלי תפקידים לניהול ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות.

מטרת התכנית היא להעמיד בוגרים המסוגלים להוות עוגן מקצועי במערכות חינוך אלה, שיוכלו להתמודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות החינוך במציאות משתנה. שידעו "לקרוא מפות" ארגוניות וסביבתיות ויהיו בעלי כלים ויכולת להוביל את הארגון בו הם מועסקים למימוש אפקטיבי של מטרותיו. להביא את הלומדים להתמקצעות בתפקידי הניהול, ההובלה והמנהיגות, כדי שידעו לזהות את פוטנציאל משאבי האנוש בארגון על כל רמותיו ולסייע לו להביא את עוצמותיו לביטוי מירבי.

המטרה המרכזית של התוכנית הינה להכשיר בעלי תפקידים שידעו לגשר בין צורכי המערכת לבין שאיפות היחיד להתפתח, למלא את ציפיותיו מעצמו וכן לטפח פתיחות לשינויים וחידושים

הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של עבודת צוות, השואפת לאחריות ומצויינות אישית וצוותית המפתחת מחויבות להישגים אישיים וארגוניים.

תנאי קבלה
* תואר אקדמי ראשון ותעודת הוראה בציון ממוצע של 80 ומעלה
* ותק של שלוש שנים ומעלה בהוראה או בתפקיד חינוכי
* ראיון בועדת קבלה

המועמדים יידרשו לעבור בחינת פטור לפני פתיחת שנת הלימודים
בכתיבה מדעית ובמיומנויות מחשב
מועמדים שלא התמחו בתחום מינהל מערכות החינוך יחוייבו בקורסי השלמה מעבר ללימודי התואר בהיקף 4 ש"ש
תכנית הלימודים
קורסי חובה (7 נק"ז)
קורסים המהווים תשתית ללימודים אקדמיים מתקדמים ויש בהם הדגשים מחקריים.

קורסי בחירה - מינהל (7 נק"ז)
קורסים סמסטריאליים המתמקדים בהיבטים ניהוליים-מערכתיים ומיועדים להביא את הלומדים להיכרות מעמיקה עם תפקידי ניהול ומנהיגות.

קורסי בחירה -הרחבה (3 נק"ז)
קורסים סמסטריאליים העוסקים בראיית מערכות חינוך והמאפיינים הניהוליים המיוחדים של מערכות אלה.

סמינריונים (4 נק"ז)
דיון ברמה אקדמית גבוהה בסוגיות ייחודיות המאפשרות התבוננות וחקירה ממוקדת על ארגונים חינוכיים.

פרוייקט גמר (ללא נק"ז)
פרוייקט ישומי או מחקרי שייחודו חקר או הצעת תרומה רלוונטית להתנהלותן של מערכות חינוך.