סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

מעריך תפקודי למידה
תכנית השלמה לבוגרי קורס אבחון דידקטי
מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע מומחים בתחומי האבחון והטיפול בתלמידים מתקשים ובתלמידים לקויי למידה, במערך הכיתתי והפרטני.

בוגרי הקורס יפעלו ברמת בית הספר כחברים בצוות הרב מקצועי, ויהוו משאב לקהילת ביה”ס בתחום הדידקטי לקידום תהליכי איתור, אבחון, הערכה והתערבות מתוך ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בתחום הלמידה ולקויי הלמידה.

התוכנית תקנה התמחות בשכבת הגיל בה המורה עובד .

לאבחון במקצועות מתמטיקה ואנגלית תידרש הכשרה ייעודית נוספת.

גמול השתלמות
למורים שאינם במתווה אופק חדש יש להגיש את הגמול במסלול אישי

למורים שבמתווה אופק חדש תוכרנה 120 שעות לקידום מקצועי
הסמכה
למסיימי התכנית תוענק תעודה מת”ל תעודה מוכרת של משרד החינוך ואחוה המכללה האקדמית לחינוך.