סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

מנחי סטאז' / מורים חונכים
כלל הסטודנטים במסלולים להכשרת מורים, בוגרי המכללות להכשרת מורים ובוגרי האוניברסיטאות כאחד, חייבים בהתמחות בהוראה (סטאז’).
במסגרת זו, כל בוגר הוראה חייב להיות מלווה בגננת או מורה שתפקידם לחנוך אותו ולהדריכו בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך לקראת קבלת הרישיון לעסוק בהוראה.
כשאדם הולך להיות מורה, זו התעודה הראשונה שרוכש, כל תפקיד אחר שעושה בביה”ס, הוא עושה בשל היותו מורה. החונכות היא שפת למידה שנייה של ההוראה ולכן יש ללמוד אותה ולהכירה.

במסגרת הקורס נבין את המשמעות וגודל האחריות של תפקיד החונכת, מול הסטאז’ר בפרט והמערכת החינוכית בכלל.
ניחשף למורכבות התפקיד שיש בו גם תמיכה וגם הערכה.
נכיר באחריות לשילובו הפרופסיונאלי של הסטאז’ר מחד גיסא ועידוד התפתחותו האוטונומית מאידך גיסא.
נפתח יכולת להבנת סיטואציות הוראתיות, תוך ניתוח אירועים והפעלת שיקולי דעת חינוכיים.
נפתח יכולת לתרגם ניסיון וידע אישי להצמחה של אחרים.
נגביר את האפקטיביות בתפקיד ע”י טיפוח מיומנויות בינאישיות בהדרכה ובהנחייה.
לשפר כישורי תקשורת בינאישית, להכרת אישיותו של הסטאז’ר, על מנת לסייע לו.
נפתח גישות מקצועיות ליחסי חונך/נחנך, מודעות עצמית ורגישות כלפי הנחנך.
נחשף לידע אקדמי פרופסיונאלי עדכני בתחום החינוך וההדרכה.
קהל היעד
גננות (כולל גנים פרטיים), מורים בבתי הספר היסודיים ומורים בחטיבות הביניים ובעל יסודי
תנאי קבלה
תעודת הוראה.
ותק של 3 שנים בהוראה, לפחות
הסמכה
מסיימי הקורס בהצלחה, יקבלו תעודה מטעם גף ההכשרה במשרד החינוך. תעודה זו נחוצה לכל המתעתדים למלא תפקיד רשמי בהדרכה ובהנחיית סטאז'רים בשנת עבודתם הראשונה.