סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

גננת פרטית
קורס ניהול גן
ריכוז אקדמי: ברוריה פייגנבוים
תכנית ההכשרה האקדמית היא תכנית ייחודית להכשרת מחנכים ואנשי צוות לעבודה בגן ילדים. התכנית חושפת את הלומדים לעבודה חינוכית, למודעות ולשינוי.
מודל זה נשען על לימודי הפדגוגיה, החינוך והעבודה המעשית בגן, לצד תחומי דעת אחרים התומכים והמסייעים לניהול הגן ולבניית תכנית לימודים המותאמת לגיל הרך.
אוכלוסיית היעד
התכנית מיועדת לעובדים בגנים הפרטיים ובמסגרות חינוכיות אחרות בגיל הרך או אלה המעוניינים לעבוד בגן הילדים
נושאי הלימוד
תנועה לגיל הרך
מוזיקה לגיל הרך
ספרות ילדים
שילוב אמנויות בתכנית הלימודים
דרמה
תקציב
ניהול צוות
למסיימים את תכנית ההכשרה בהצלחה תינתן תעודת “ניהול גן” מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך