סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

אבחון והוראה מתקנת באנגלית
ריכוז אקדמי: ד”ר מלודי רוזנפלד
מטרות התוכנית:
להכשיר פרחי/עובדי הוראה בהתמודדות עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשעורי אנגלית רגילים ובשיעורי עזר.

נושאי הלימוד
> הוראת אנגלית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (2 ש”ש) - קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר B.Ed
> הוראה מתקנת קוגניטיבית (1 ש”ש)- קורס חובה במסגרת ת.הוראה/תואר B.Ed
> טכנולוגיות מסייעות בהוראת האנגלית (1 ש”ש)
> קריאה מתקנת בסיסית (מקוון) (1 ש”ש)
> אסטרטגיות קריאה וכתיבה (1 ש”ש)
מידע נוסף
סטודנטים ובוגרים של החוג לאנגלית במכללה האקדמית לחינוך אחוה אשר למדו את שני הקורסים הראשונים פטורים מהם.
מורים בפועל לאנגלית רשאים להגיש בקשה לפטור מהקורסים בגין לימודים קודמים (במוסד מוכר ע”י המל”ג). לאחר קבלת המסמכים תידון פנייתם עם ראש החוג לאנגלית.

המסיימים את התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה על לימודים בתחום הוראה מתקנת באנגלית מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך