סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

מדעי הרוח (רב תחומי)
המחלקה ללימודים רב תחומיים
מתאם אקדמי: ד"ר אמנון רז-קרקוצין

מחלקה זו מאפשרת לימודים רב תחומיים ושילוב במגוון תחומי לימוד.

המסלול מורכב ממספר חטיבות לימודים (היקף הלימודים בכל חטיבה 28 נקודות זכות).

התואר הינו רב תחומי ומקנה השכלה נרחבת ואינו מקנה תחום התמחות ספציפי


מסלולים
א. B.A. בלימודים רב תחומיים – מסלול חד מחלקתי מורכב מארבע חטיבות לימוד

ב. B.A בלימודים רב תחומיים- מסלול דו מחלקתי המורכב מ-2 חטיבות ולימודים במחלקה נוספת.
חטיבה לשפה ותרבות ערבית
בין הקורסים הנלמדים: מבוא לספרות אסלאמית, מבוא לספרות ערבית קלאסית, תרבות ערבית מודרנית.

החטיבה תשאף להעניק ידע רחב על השפה הערבית כתוצר של מערכים חברתיים ותרבותיים משתנים לאורך ההיסטוריה, מהתקופה הקדם אסלאמית ועד ימינו. יושם דגש מיוחד על הזיקות שבין השפה והתרבות, ואלה ישמשו אספקלריה נוספת ללימוד חברות דוברות ערבית. סטודנטים בחטיבה ידרשו להוכיח את ידיעותיהם (שליטה) בשפה הערבית.

מדינת ישראל
בין הקורסים הנלמדים: מדינת ישראל מבוא היסטורי, החברה הישראלית היבטים סוציולוגים ואנתרופולוגיים, בית ספר כמעצב תרבות, תולדות הרוק הישראלי ועוד.

מרצים: ד"ר משה לוי, ד"ר ענת פלדמן
לימודי פולקלור
בין הקורסים הנלמדים: יסודות בחקר הספרות העממית, אמונות מנהגים וקברי צדיקים, סדנת מספרי סיפורים ועוד.

מרצים: ד"ר מירי יוסוב-שלום, ד"ר ענת פלדמן, ד"ר יואל פרץ, גב' יעל לזמי.