סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > מכללת אחוה

מכללת אחוה

גיאוגרפיה
המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
הלימודים מעניקים ידע נרחב בהבנת הקשרים בין האדם והסביבה על פני כדור הארץ. הם מאפשרים להבין את הסביבה בה חי האדם על מגוון מרכיביה המרחביים והשפעתה על האדם, להבין את דגמי המיקום המרחביים של פעילויות האדם ואת השפעות דגמים אלו על הסביבה ועל החברה האנושית.

מסלול זה מכשיר לקראת הביקוש בשוק העבודה בגופים ממשלתיים וציבוריים כגון: משרד הפנים, מרכז המיפוי הארצי של מינהל מקרקעי ישראל, משרדי ממשלה, שלטון מקומי ורשויות “ירוקות” (רשות שמורות הטבע, רשות הגנים הלאומיים, קק”ל ועוד). בנוסף הבוגרים יכולים להשתלב בארגונים פרטיים ועסקיים כגון: משרדי תכנון אדריכלות סביבה ונוף ועוד.

התואר מאפשר המשך לימודים לתארים מתקדמים בתחומי גיאוגרפיה וסביבה וכן התמחות להוראה בתחום.
שילובים מומלצים במסלול דו-מחלקתי
גיאוגרפיה + מזרח תיכון

או חטיבות מב.א. רב תחומי:

לימודי גיאוגרפיה + כלכלה ומנהל עסקים / כלכלה ומשאבי אנוש / משאבי אנוש ותקשורת/ מזרח תיכון ומשאבי אנוש / מזרח תיכון + מדינת ישראל.

לימודי שנה א' ו-ב' מתקיימים במכללה האקדמית אחוה, לימודי שנה ג' מתקיימים באוניברסיטת בן גוריון.