סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

פיזיקה
פיזיקה לתואר ראשון B.Sc
הלימודים במחלקה מקיפים מגוון יישומים במדעי הפיזיקה. התוכנית מבוססת על לימודים בסיסיים בפיזיקה, עם דגש בשנים המתקדמות, על יישומי הפיזיקה בעולם המודרני, תוך התמחות בנושאים וביישומים של אופטיקה מודרנית. בישראל קיים שימוש נרחב בתחומים אלו בתעשייה האזרחית והצבאית.
תחומי הלימוד
• תחום היישומים האלקטרוניים - הכרת נושאי באלקטרוניקה ויישומם. נושאים אלו מהווים בסיס לטכנולוגית התקשורת. הלימודים במחלקה מאפשרים ראייה רחבה ומעמיקה של הפוטנציאל היישומי של המחקר העיוני בפיזיקה.

• תחום האופטיקה - התמחות בנושאים וביישומים של אופטיקה מודרנית. בישראל קיים שימוש נרחב בתעשייה האזרחית והצבאית בתחום זה.

• תחום המחשבים - הרחבת ידיעותיו של הסטודנט בתחום המחשבים תוך יישום נושאים בתחום זה במחקר, הסטודנט יוכל להמשיך ולהעמיק בנושאים אלו בלימודים מתקדמים.

• תחום הביו- פיזיקה - הכרת נושאים בין תחומיים במדעי הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה, אשר יאפשרו לסטודנט ראייה רחבה של יישומי הפיזיקה במסגרת מדעי החיים.

• התחום הרפואי - הסטודנט יכיר נושאים ביישום הפיזיקה במדעי הבריאות. נושאים אלו נדרשים בגין ההתפתחות הטכנולוגיות בעולם המודרני. סטודנט שירצה להמשיך ולהתמחות בתחום זה, יוכל לעשות זאת במסגרת התכנית המיועדת בפיזיקה רפואית בביה"ס למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל בשומרון.