סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

פיזיותרפיה
מקצוע הפיזיותרפיה הוא אחד ממקצועות הבריאות העוסק בהערכה, במניעה, בטיפול ובשיקום של אנשים, בכל הגילאים, עם לקויות במערכות עצב, שריר ושלד, תוך הבנת צורכיהם הרגשיים, הקוגניטיביים והסביבתיים. לצד הלימוד המעשי, מושם דגש על מחקר בתחומים הללו.
הפיזיותרפיסט משתמש לצורך הטיפול בטכניקות ידניות, בתרגילים, בטיפולים חשמליים ובמגוון אביזרי עזר לניידות ולתפקוד.
מה הלאה?
עם סיום הלימודים, יכול הבוגר להיקלט באופן מיידי בעבודה במגוון רחב של תחומים כמו: בתי חולים כלליים, מכונים אמבולטוריים, טיפול בילד עם ליקויי התפתחות, שיקום נוירולוגי, שיקום קשישים, בתי ספר מיוחדים ועוד. כמו כן, יוכלו הבוגרים להמשיך ללימודי תואר נוסף בכל מקום בארץ ובחו"ל באם יעמדו בתנאים הנדרשים על ידי מוסדות אלה.

מדיניות הבריאות בעולם כיום היא עם 'הפנים לקהילה' ויותר ויותר פיזיותרפיסטים מעורבים במניעה ראשונית בקהילה ובתכניות לקידום בריאות. תוכנית הלימודים נמצאת בהלימה עם מוסדות להשכלה גבוהה אחרים בהם לומדים פיזיותרפיה. עם זאת, יש בתכנית גם ייחודיות הדגשים בתכנית הלימודים הם בתחומי הגרונטולוגיה והגריאטריה, תחום הקהילה והתחום המניעתי. דגשים אלה באים לתת מענה לצרכים הקיימים בפיזיותרפיה בדומה ללימודי הפיזיותרפיה המתקדמים בעולם.