סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

קלינאות תקשורת / הפרעות בתקשורת
המחלקה להפרעות בתקשורת (B.A)
התכנית מיועדת להכשיר קלינאי תקשורת בתחומי השמיעה, השפה והדיבור. יינתן דגש מיוחד לתחומי השפה והדיבור בקרב אוכלוסיות מיוחדות כגון ילדים עם בעיות בתחומי האוטיזם, לקויות למידה וכיו"ב.

מטרת התוכנית היא להקנות ידע תיאורטי נרחב ולספק כלים מעשיים שיאפשרו לתלמיד להתמודד בבוא היום עם מגוון של ליקויים הקשורים לתחום זה. התוכנית שמה לה למטרה לעצב קלינאי בעל ידע וכישורים מגוונים. קלינאי התקשורת יוכל בבוא היום להוות איש טיפול מוביל בצוות רב מקצועי שיעסוק בתכנון ופיקוח של תוכנית טיפולית מקיפה עבור ילדים בעלי ליקויים מורכבים (לדוגמא: אוטיזם).

כמו כן, יילמדו נושאים שיספקו כלים כלליים למקצוע טיפולי ויעזרו בבניית מטפל רגיש ומתחשב. בנוסף, תספק התוכנית לסטודנטים ידע מחקרי נרחב, שיאפשר לתלמידים המעוניינים להמשיך ולהשתלם לתארים מתקדמים בנושאים הקשורים להפרעות בתקשורת. הלימודים יכללו קורסים עיוניים, תרגילים,תצפיות, סיורים והתנסות קלינית.
תוכנית הלימודים
התכנית מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:

> מדעי יסוד - מדעי הרפואה,מדעי ההתנהגות,יסודות במחקר ומדעים נלווים.
> שפה ודיבור - ההתפתחות ה נורמאלית וההתפתחות הפתולוגית.
> מדעי השמיעה - שמיעה,ליקויי שמיעה.

בנוסף לזאת ילמדו הסטודנטים מקצועות טיפוליים נלווים (כגון שפת סימנים ישראלית, שילוב אומנויות בטיפול ועוד).
בתחומי הידע שיילמדו קיימת התייחסות למבנה, תפקוד והתפתחות תקינים של מערכות הקשורות לתקשורת האנושית ולמצבים פתולוגים וכשלון ברכישת המיומנויות התקשורתיות.
התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית והתצפיות שלובים בתוכנית הלימודים ומתפרסים על פני שלוש שנים וחצי. ההתנסות הקלינית תתבצע במרכזי לימוד וטיפול מסוגים שונים לפי הפירוט הבא:
בשנה הראשונה - תצפיות בגנים ובבתי ספר רגילים ושל החינוך המיוחד ובמכוני שמיעה.
בשנה השנייה - תצפיות במכונים אודיולוגיים, במרפאות להפרעות שפה ודיבור, במכונים להתפתחות הילד ובמוסדות שיקום. בנוסף יתנסו הסטודנטים בביצוע של בדיקות שמיעה דמה תוך שימוש בתוכנות מחשב המדמות ליקויי שמיעה מגוונים.
בשנה השלישית והרביעית – עבודה מעשית תחת פיקוח, במכונים ומוסדות מסוגים שונים העוסקים בתחומי האבחון והשיקום של שמיעה, תקשורת, שפה ודיבור באוכלוסיות מגוונות.