סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

מדעי ההתנהגות
המחלקה למדעי התנהגות
תוכנית הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות מקנה לסטודנט ידע יסודי, מעמיק ומקיף בתחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולגיה. המחלקה מציעה מסגרת לימודים בינתחומית במטרה להגיע לראייה רחבה וכוללת של התנהגות אנושית וארגון חברתי.

נוסף לכך בוחר הסטודנט במסלול לימוד ספציפי בהתאם לתחום התעניינותו כחלק בלתי נפרד מלימודי התואר הראשון: פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה ארגונית או קרימינולוגיה.

מוקדי הלימוד הספציפיים משיגים שתי מטרות:

•הקניית ידע וכלים לבעלי התואר הראשון להיקלט בעבודה.
•הענקת יתרון משמעותי לבוגרים בבואם להירשם לתוכניות התואר השני בפסיכולוגיה, קרימינולוגיה, מינהל חינוכי, ייעוץ חינוכי והתנהגות ארגונית.