סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

פסיכולוגיה
התכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה
המחלקה משלבת הכשרה תיאורטית והבנה יישומית אישית וכללית לגבי התנהגות האדם. מטרת הלימודים היא להציג בפני הסטודנטים את שאלות היסוד של הפסיכולוגיה, להנחיל להם מושגים בסיסיים בתחומיה השונים, ולהקנות להם את מכשיריה המדעיים.

המחלקה מקנה לסטודנטים הכשרה בסיסית מתודולוגית בשיטות מחקר, התמצאות תיאורטית ומעשית בעיבוד נתונים אמפיריים (סטטיסטיקה) ועוד.

התוכנית פותחת בפני הסטודנטים שני נתיבי עיסוק אפשריים – המשך לימודים לקראת תואר מתקדם, ויציאה לעבודה בתחומי תעסוקה הניזונים מהידע שרכש הבוגר בתואר הראשון בפסיכולוגיה.
שילוב חוג שני
ניתן לשלב לימודים במחלקה זו עם מגוון מחלקות וחוגים, במסגרת המסלול הדו חוגי.
מומלץ לשלב את הלימודים עם לימודים באחת מהמחלקות הבאות:

•החוג לקרימינולוגיה
•החוג לכלכלה
•החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה
•החוג לתקשורת
•החוג למדעי המחשב
•רב תחומי במדעי החברה והרוח
•החוג למדעי המדינה