סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

עבודה סוציאלית
עבודה סוציאלית לתואר ראשון B.S.W
מדינת ישראל מקיימת מדיניות של מדינת רווחה בתחומים רבים (ילד ונוער, משפחה, קשישים, התמודדות עם מצוקה כלכלית, שיקום מוגבלים וכדו').
הידע המקצועי הולך ומתפתח והמשק מתבסס יותר ויותר על שירותים, כגון שירותי חינוך, שירותי בריאות ושירותי רווחה, הן ציבוריים והן פרטיים.

העבודה הסוציאלית היא אחד המקצועות המפתחים ומפעילים שירותים אלה. היות שמצופה,
שבעתיד יתפתחו שירותים חברתיים נוספים, הדרישה לאנשי מקצוע, שיהיו מסוגלים להתמודד עם בעיות חריפות ומורכבות, כמו לחץ, חיזוק והעצמת הקהילות, אבטלה, הגירה וכד', תלך ותגדל.
לימודי עבודה סוציאלית במכללה מתמקדים במשפחה ובקהילה, וההכשרה למקצוע עבודה סוציאלית נמשכת שלוש שנים ומאפשרת קליטה מיידית, עם סיום הלימודים, בעבודה במגוון
רחב של שירותים: לילדים, לנוער, למבוגרים, לקשישים, לקבוצות אוכלוסייה המצויות בסיכון ולחיזוק יישובים קהילתיים
הלימודים
המחלקה מכשירה עובדים סוציאלים העוסקים במיגוון השירותים החברתיים, הציבוריים והפרטיים הקיימים במדינת ישראל. מטרת הלימודים לאפשר ללומדים להבין את המבנה והדינמיקה של שירותי הרווחה, וכן את השירותים החברתיים הממוקמים בקשת רחבה של מוסדות כמו: בתי חולים, בתי משפט ומועצות ורשויות מקומיות.

מסלולים במחלקה זו:
- מגמה טיפולית בפרט, ילד, ומשפחה
- עבודה קהילתית
לימודי תואר שני
לימודי תואר שני מתבטאים בהעמקה והתקדמות משמעותית הן מבחינה תיאורטית והן במישור הפרקטיקה.
הדרישות בשדה לידע רב יותר ומעמיק יותר וכן לבעלי מיומנות ספציפית יותר הולכות וגדלות. במקביל חלה התפתחות מקצועית שתוכננה על ידי מועצת העובדים הסוציאליים, פותחו מסלולים מקצועיים (עובד סוציאלי מתקדם, עובד סוציאלי בכיר), וכן התמחויות שונות שדרישות הסף שלהן – לימודים לתואר שני. העסקת עובדים סוציאליים הולכת ומתרחבת לתחומים שונים ומגוונים.
הדרישה לעובדים סוציאליים בכירים ומיומנים שיכולים להצטרף לצוות רב מקצועי לעבודה במערכת הרפואית, בתעשיות השונות, במערכת המשפטית, במוסדות הקהילה וכדומה, הולכת וגוברת. החברה הטכנולוגית המתפתחת מציגה בעיות מורכבות וסבוכות הדורשות ידע רב להתערבות, בגרות, ויכולת נפשית להתמודד עמן.
תוכנית הלימודים המתקדמים והפרקטיקום המוצעים לתלמידי התואר השני מאפשרים הרחבה והעמקה של נושאי לימוד, מיקוד בתחומי התמחות, והתנסות בגישות חדשניות המסייעות לאיש המקצוע להתמודד עם האתגרים המורכבים בתחום השירותים החברתיים במדינת ישראל.
מסלול ללימודי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית
>מגמה טיפולית בפרט, ילד, ומשפחה- מטרת התכנית הינה הרחבת הידע התיאורטי והמיומנות הקלינית בהתפתחות האדם במשפחה נורמטיבית ואבנורמלית. לימוד שיטות מתקדמות ועדכניות, לשיפור התפקוד המשפחתי וסיוע לאוכלוסיות נזקקות, זוגיות והרחבת המשפחה, הילד וההורה, תפקוד משפחתי תקין ותפקוד משפחות במצוקה, טיפול בילדים ובמשפחתם.