סטנדר אתר לימודים דתי
חיפוש לימודים > אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אקדמיה פורצת דרך

המזרח התיכון
לימודי ישראל והמזרח התיכון B.A (חדש)
תכנית הלימודים במחלקה מציבה התייחסות מדעית לסוגיות בנות-זמננו מכל תחומי המדיניות וההיסטוריה הפוליטית של מדינות המזרח התיכון ומדינת ישראל בתוכו.

במהלך לימודיו מקדיש הסטודנט את רוב זמנו ללימוד היבטים פוליטיים והיסטוריים שונים של האזור החל במאה השביעית וראשית האסלאם, עבור בימי-הביניים וכלה בתקופה המודרנית.

ייחודה של התוכנית הוא בכך שהסטודנט לומד מרכיבים נוספים בתחומי האזור ומדינת ישראל, מעבר ללימודים המקובלים בתחום מדעי המדינה. על תשתית איתנה זו יוסיף הסטודנט קורסי בחירה באחד משלושת התחומים (מדעי המדינה, לימודי א"י ולימודי ישראל – המזה"ת), וכך יתחיל במגמה של התמחות אשר תאפשר לו להמשיך בלימודיו במסגרת לימודי התואר השני.

בוגרי המחלקה ללימודי ישראל במזרח התיכון, מדעי המדינה , יכולים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים, בהתמחות באחת המגמות שבחרו במסגרת הלימודים לתואר הראשון. כמו-כן, תחומי הידע הנלמדים במחלקה מאפשרים לבוגריה להשתלב בעבודה במקצועות הדורשים ידע מעמיק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של מדינות האיזור וביחסים ביניהן.
ייחודיות התכנית
עם השינויים המפליגים במבנה המדיני של האזור והשינוי ההדרגתי ביחסי ישראל-ערב נוצרות אפשרויות, צרכים חדשים ונושאי מחקר מעשי ואקדמי שלא נודעו בעבר. המחלקה ללימודי ישראל במזרח התיכון, מדעי המדינה מתכוונת בגישתה הבין-תחומית לתת מענה עדכני והולם לצרכים אלה. ייחודה של התכנית הוא בחיוב הסטודנט ללמוד במסגרת שלושה יסודות רחבים שווים בגדלם בתחומי מדע המדינה, לימודי האזור וערבית בכלל זה ולימודי מדינת ישראל.
באופן זה סטודנט המסיים את לימודיו במסגרת זו יענה על הדרישות האקדמיות הגבוהות והעדכניות ביותר, וכן יהיה מצויד בכלים שיאפשרו לו להשתלב בכל מערכת העוסקת בנושאי המזרח התיכון החדש. כך, לדוגמא, ייטיב לנתח את האינטרסים הלאומיים של מדינות ערב, יכיר את המערכות הכלכליות בארצות האזור ויוכל לזהות בהן צרכים ואילוצים וכל זאת, תוך קריאה שוטפת של מקורות בשפות האזור.